Chr’năp liêm đhị quán pa câl ch’na đh’năh Cơ Tu ta bhrợ têng moọt ha dưm thứ 6 zập tuần đhị x’rịa âng c’xêê đhị thành phố Đà Nẵng, t’pâh bấc t’mooi lâng đhanuôr thành phố tước âm cha lâng giao lưu văn hoá. Nâu đoo nắc xa nay bơơn xay truih coh c’nặt t’ruih “Xợơng p’rá xa nay đhị Gươl”.

Bấc Cựu chiến binh đha rựt tỉnh Đắk Lắk bhui har hâng ha pruốt t’pâh Tết tệêm ngăn coh pazêng đhr’nong đong liêm loom âng đồng đội.

C’nặt t’ruih “Xay moon h’cơnh choom bhrợ têng cha” xay moon đăh bh’nơơn tợơ tợơp hân noo coh c’moo zooi bấc pr’loọng đong đhanuôr Khmer đhị tỉnh Sóc Trăng tệêm ngăn pr’ặt tr’mông.

        Chr’năp liêm đhị quán pa câl ch’na đh’năh Cơ Tu ta bhrợ têng moọt ha dưm thứ 6 zập tuần đhị x’rịa âng c’xêê đhị thành phố Đà Nẵng, t’pâh bấc t’mooi lâng đhanuôr thành phố tước âm cha lâng giao lưu văn hoá. Nâu đoo nắc xa nay bơơn xay truih coh c’nặt t’ruih “Xợơng p’rá xa nay đhị Gươl”.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn