Chêêc lêy rau liêm pr’hay coh zập đhị, đhanuôr lâng pr’zơc tươc ooy Nông Sơn, zr’lụ đhăm k’tiêc da ding k’coong lâng bâc rau liêm pr’hay n’đăh Tây tỉnh Quảng Nam.

BTV KIM THU

A Lăng Lợi lâng Hôih Nhàn bhui har pa bhlâng bêl bơơn tr’lum cớ đhanuôr lâng pr’zơc coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

T’ruih bêl đâu, thứ 6 t’nagy 15/11, azi xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc đợ xa nay bha lâng cơnh đâu.

# Đh’rưah lâng bh’rớ: Pa dưr bhr’dang ađhi tươc ooy trường, bh’rớ biên phòng băn par acoon p’niên k’tưi xoọc vêy Bộ tư lệnh Biên phòng bhrợ têng coh truih zr’lụ c’noong k’tiêc. Xoọc đâu năc ơy vêy k’ha riêng học sinh đharưt coh zr’lụ c’noong k’tiêc tơợ 6 tươc 15 c’moo năc vêy pazêng đồn biên phòng đơơng chô băn par, p’too pa choom. Bh’rớ chr’năp n’nâu ơy zup zooi p’niên k’tưi manuyh a coon coh đharưt vêy đhr’nong đong têêm ngăn, tơợ đêêc pa dưr đoọng ha cr’noọ cr’niêng âng apêê a đhi coh c’lâng học tập. Azi nhăn đơc cr’chăl bâc lâh mơ coh t’ruih bêl đâu đoọng xay truih bh’rớ chr’năp n’nâu âng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng coh truih c’noong k’tiêc prang k’tiêc k’ruung.

# C’năt t’ruih: Chêêc lêy rau liêm pr’hay coh zập đhị, đhanuôr lâng pr’zơc tươc ooy Nông Sơn, zr’lụ đhăm k’tiêc da ding k’coong lâng bâc rau liêm pr’hay n’đăh Tây tỉnh Quảng Nam.

# C’năt t’ruih bhui har ma mông k’rơ, vêy bha ar xrặ ooy t’cooh Dương Văn Đây coh cr’noon Long Qưới, chr’hoong Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đhanuôr bhrợ cha choom lâng zay bhrợ bh’rớ tr’nêng xã hội.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn