Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc. Đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

# Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr!

Tr’nơơp t’ruih t’ngay đâu năc xa nay tin cơnh lâng đợ xa nay tin chr’năp hơnh deh Đại hội Đảng prang k’tiêc g’luh 13.

“ Râu chăp đươi ooy Đảng” năc pr’đơc pr’hat xa nul Chủ nhật  hơnh deh Đại hội prang k’tiêc g’luh XIII âng Đảng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn