“ Pr’hat âng ma nưih Cơ Tu” năc pr’đơc âng pr’hat xa nul Chủ nhật t’ngay đâu.

BTV A LĂNG LỢI

Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc! Đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, chủ nhật t’ngay 24/5 âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay x’ría tuần bhui har.

Đha nuôr lâng pr’zơc xooc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu Chủ nhật t’ngay 24/5/2020 âng Đài P’rá Việt Nam.

Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! T’ruih t’ngay đâu, xang xa nay tin Văn hóa Xã hội tr’haanh chr’năp coh tuần, muy bơr xa nay tin  thể thao choom p’ghit lêy coh tuần vêy bơơn Hôih Nhàn xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc coh c’năt t’ruih “ Xa nay tin thể thao”.

“ Pr’hat  âng ma nưih Cơ Tu” năc pr’đơc âng pr’hat xa nul Chủ nhật t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn