C’năt pr’hat xa nul Chủ nhật t’ngay đâu, xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc bhr’ươr pr’hat âng Nghệ sĩ nhân dân Nông Xuân Ái. Đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng!

BTV A LĂNG LỢI

Alăng Lợi hơnh deh đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Chủ nhật 2/8/2020 âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zơc t’ngay x’ría tuần bhui har lâng têêm ngăn.

# Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr!

Đhị râu trơơi boọ lâng dưr vaih k’đhap âng pr’luh Covid-19, muy bơr vel đong miền Trung- Tây Nguyên, thành phố Hà Nội lâng thành phố Hồ Chí Minh âi vêy bha ar k’đhơợng xay pa đhêy muy bơr bh’rợ căh la lua pr’đươi. Apêê bh’rợ văn hóa thể thao tiing n’năc công pa đhêy pa tươc bêl vêy râu xay moon t’mêê. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy bơơn A viết Sỹ xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc coh c’năt t’ruih “ Xa nay tin thể thao” cơnh xang xay truih xa nay tin văn hóa xã hội chr’năpp coh tuần.

C’năt pr’hat xa nul Chủ nhật t’ngay đâu, xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc bhr’ươr pr’hat âng Nghệ sĩ nhân dân Nông Xuân Ái. Đha nuôr lâng pr’zơc đh’rưah xơợng!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn