Đươi vêy bhrợ têng liêm bhiệc t’pâh học sinh tước lớp, đhr’năng học sinh lơi học đhị da ding ca coong ơy xiêr bấc, đhr’năng lalua đhị chr’hoong da ding ca coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

C’nặt t’ruih “ Đảng xợơng đhanuôr, đhanuôr xợơng Đảng” pa căh cớ bha ar xrặ “Ra văng lâng lêy bhrợ đoọng liêm Đại hội 13 âng Đảng, pa dưr k’tiếc k’ruung moọt ooy cr’chăl ha dưr t’mêê” âng Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Phú Trọng. Đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng.

Bh’rợ zập chr’val muy bh’nơơn bh’rợ t’vaih pr’đợơ ha dưr đoọng ha kinh tế vel bhươl đhị tỉnh Quảng Ngãi. Đhanuôr lâng pr’zợc k’rang xa nay nâu nắc đương xợơng c’nặt t’ruih “Vel bhươl nâu kêi” đhị x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn