Bh’rợ c’bhuh cán bộ lươt trông dâc ma nưh bhrêy tăh crêê bil đhị zr’lụ Thủy điện Rào Trăng 3, chr’val Phong Xuân, chr’hoong Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bhrợ ha prang k’tiêc ha der loom. Tr’pac râu ga lêêh ga lêêng lâng apêê c’bhuh ting pâh trông dâc bhrêy tăh, đha nuôr chr’val Phong Xuân, pa bhlâng năc apêe a đhi a moó ma đơơng bhơi r’veh, p’lêê p’coo, a tưch a đha, a xiu tươc zooi đoọng ha bộ đội.

Nghị quyết 33 lâng Nghị quyết 43 âng Bộ Chính trị cơnh lâng bâc cơ chế chính sách la lay, bhrợ t’vaih liêm buôn ha thành phố Đà Nẵng pa dưr đơơh.

Pr’đhang choh trà pô rơơc xooc bơơn chr’hoong Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh p’ghit pa dưr, zooi đha nuôr apêê acoon coh ha dưr dal râu pa chô, t’bil ha ul pa xiêr đha rưt.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn