Chiến tranh ơy lâh m’pâng thế kỉ ha dợ rau cr’nọo chr’năp đăh bhrợ t’vaih c’lâng Trường Sơn dzợ ặt đhậu coh a cọ âng pazêng apêê cựu TNXP đhị zr’lụ da ding ca coong k’noong k’tiếc.

BTV MINH HOA

A viết Sĩ lâng Vơnich Oang bhui har bhlầng bơơn hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 2, t’ngay 22/6/2020 xay truih đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc pazêng xa nay  bha lầng cơnh đâu:

        # Chiến tranh ơy lâh m’pâng thế kỉ ha dợ rau cr’nọo chr’năp đăh bhrợ t’vaih c’lâng Trường Sơn dzợ ặt đhậu coh a cọ âng pazêng apêê cựu TNXP đhị zr’lụ da ding ca coong k’noong k’tiếc.

        # C’nặt t’ruih “Vel bhươl nâu kêi” đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng chr’val ca coong ch’ngai Sà Dề Phìn, chr’hoong k’noong k’tiếc Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đoọng bơơn năl pr’ặt tr’mông đhị da ding ca coong nâu.

        # 2 c’moo hay, Ban Thường vụ Thành uỷ, BCH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng ơy pa zay ra pặ, xalư, pa xoọng can bộ, pa mâng apêê chức danh bha lầng đhị  bấc sở, ban ngành, bh’r pa liêm pa mâng, ra pặ ma nuyh bhrợ têng ơy vêy bấc rau xăl t’mêê liêm choom. C’nặt t’ruih “Đảng tin đhanuôr, đhanuôr tin Đảng” đhị x’rạ t’ruih, xay moon xa nay nâu, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xợơng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn