Đhị apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam, t’ngay ting bấc apêê liêm ta nih ting bhrợ têng cơnh pr’ặt bh’rợ ava Hồ lâng pazêng bhiệc bhrợ liêm buôn bhlầng.

Đhị apêê chr’hoong da ding ca coong tỉnh Quảng Nam, t’ngay ting bấc apêê liêm ta nih ting bhrợ têng cơnh pr’ặt bh’rợ ava Hồ lâng pazêng bhiệc bhrợ liêm buôn bhlầng.

Bhrợ têng bh’rợ “Zập chr’val muy bh’nơơn bh’rợ”, chr’hoong da ding ca coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị pa zay bhrợ pa dưr zập chr’val 1 tước 2 bh’nơơn bh’rợ bha lânngf vêy chr’năp tr’haanh, bh’nơơn dal. Nâu đoo bơơn lêy nắc cơnh đoọng bhrợ têng, pa dưr pr’đợơ liêm choom, pa dal chr’năp âng hàng hoá chr’noh chr’bệêt đhị vel đong. Nâu đoo nắc xa nay âng cnặt t’ruih Vel bhươl t’ngay đâu.

C’nặt t’ruih Bhrợ padưr Đảng vêy bha ar xrặ xay moon bầu Bí thư trực tiếp đhị Đại hội Đảng cấp piing cơ sở, chroi k’rong pa dưr dal chr’năp âng Đảng cơnh lâng đhanuôr.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn