Pr’họp g’luh 9, Quốc hội khóa 14 vêy bấc rau tr’xăl k’rơ coh đhr’năng pr’luh Covid-19 dưr vaih k’rơ bhlầng.

BTV KIM CƯƠNG

A viết Sĩ lâng Vơnich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc!

        Nâu kêi đhanuôr lâng pr’zợc đương t’mêệng xợơng t’ruih Pa xưl P’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu, thứ 3, t’ngay 23/6/2020 vêy pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # Pr’họp g’luh 9, Quốc hội khóa 14 vêy bấc rau tr’xăl k’rơ coh đhr’năng pr’luh Covid-19 dưr vaih k’rơ bhlầng.

       # Bhrợ têng cha k’rong đơơng chô bh’nơơn kinh tế âng đhanuôr tỉnh Phú Yên nắc xay truih coh c’nặt t’ruih “Xay moon h’cơnh choom bhrợ têng cha” t’ngay đâu.

        # C’nặt t’ruih “P’rá xa nay âng pân đil hêê” xay moon đăh bh’nơơn tợơ rau pa zay bh’rợ zư lêy a din Cơ Tu âng apêê chr’hoong da ding ca coong đăh Tây tỉnh Quảng Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn