Đươi dua công nghệ thông tin đắh pa choom đoọng lâng pa choom-C’lâng bh’rợ đoọng padưr dal bhiệc pa choom đoọng lâng lêy pa choom cóh k’noong k’tiếc tỉnh Quảng Trị.

BTV MINH HOA

A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ bhui har vêy bơơn tr’lưm cớ lâng đhanuôr pr’zợc ooy t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. T’ruíh bêl đâu, thứ 4 t’ngay 20/3 vê’ruíh bêl đâu, thứ 4 t’ngay 20/3 vêy đợ cr’liêng xa’nay pr’hay cơnh đâu:

       # Đợ dự án đắh năng lượng bhrợ padưr, điện đhí, điện mặt t’ngay nắc lêy bhrợ ta lấh p’loọng t’mêê liêm đoọng ha Đắk Lắk, đhị k’tiếc p’răng đhí.

      # Đươi dua công nghệ thông tin đắh pa choom đoọng lâng pa choom-C’lâng bh’rợ đoọng padưr dal bhiệc pa choom đoọng lâng lêy pa choom cóh k’noong k’tiếc tỉnh Quảng Trị.

       # T’ruíh lướt l’lêy cóh sóng phát thanh bêl đâu, A Lăng Lợi k’đươi đhanuôr lâng pr’zợc chô cóh k’coong ch’ngai Tây Bắc đoọng bơơn lêy ắt ooy pr’hoọm pô ban, lêy xơợng đợ pr’hát xa’nưl, pr’múa lâng bấc chr’ớh bh’lêê bh’la pr’hay ting pr’hoọm văn hoá ty chr’nắp âng acoon cóh Thái Sơn La.

       # Bhrợ ha cơnh đoọng bơơn năl, zêl cha’groong lâng zooi zúp đấh loon bêl boọl hi la mr’nghêê. Cr’liêng xa’nay nâu nắc bơơn âng đơơng tước đhanuôr lâng pr’zợc ooy t’ruíh Manứih padứah đh’réh cr’ay cóh bhươl cr’noon tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn