Acu năc BTV Vơnich Oang (lâng acu năc BTV Hôih Nhàn) nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu thứ 5, t’ngay 15 c’xêê 10 âng Đài P’rá Việt Nam.

# T’ruih bêl đâu năc vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

# Đhalum bêl haanh deh 90 c’moo t’ngay Truyền thống bh’rợ tr’nêng p’too pa choom đhanuôr âng Đảng (15/10/1930- 15/10/2020), coh t’ruih bêl đâu, ahêê đh’rưah tr’lum lâng muy bơr cha năc manuyh liêm choom coh xa nay bh’rợ: P’too pa choom g’lăng z’hai t’mêê vêy ta haanh deh coh bh’rợ tr’lum mặt manuyh liêm choom: P’too pa choom đhanuôr g’lăng z’hai prang k’tiêc k’ruung đhị Thủ đô Hà Nội.

# C’nặt t’ruih: Xay moon h’cơnh choom bhrợ cha bêl đâu, đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah chêêc n’năl kinh nghiệm băn xoọng cr’đe âng t’cooh Lê Văn Sáng đhị cr’noon Quảng Đại, chr’val Đại Cường, chr’hoong Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

# Chr’na đha năh âng manuyh Cơ Tu vêy bâc cơnh, lâng pazêng râu chr’na đha năh ty đanh cơnh: acuốt, c’đar, a vị hor, z’rá, lêệ ta boh… Đoọng zư lêy văn hoá chr’na đha năh, pr’ộm chr’năp n’nâu, zập vel đong, zr’lụ vêy đhanuôr Cơ Tu ăt mamông vêy đợ bh’rợ tr’nêng la lay cơnh, ta nih la lua lâng liêm choom. PV t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam vêy bh’rợ prá xay lâng manuyh n’năl ooy văn hoá chr’na đha năh, pr’ộm Cơ Tu đhị chr’val Thượng Lộ, chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế lâng xa nay n’nâu năc vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Xơợng xa nay coh Gươl.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn