Apêê y, bác sĩ bhrợ bh’rợ dự phòng cha groong lâng zư pa dưah pr’luh c’ray Covid-19 k’đhơợng nhâm c’rơ zâp ngai. Cơnh đêêc năc, apêê đoo năc crêê bâc ngai điêng, viêr.

BTV KIM CƯƠNG

Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào lâng chăp hơnh đha nuôr lâng pr’zơc âi đơc cr’chăl đoọng xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

T’ngay đâu, thứ xơơng t’ngay 20/02/2020, t’ruih vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu:

# Apêê y, bác sĩ bhrợ bh’rợ dự phòng cha groong lâng zư pa dưah pr’luh c’ray Covid-19 k’đhơợng nhâm c’rơ zâp ngai. Cơnh đêêc năc, apêê đoo năc crêê bâc ngai điêng, viêr.

# C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay truih pr’đhang tr’xăl k’tiêc choh ha roo căh liêm dzang choh pa neh Thái chô đơơng bh’nơơn dal âng đha nuôr tỉnh Đồng Tháp.

# C’leh văn hóa liêm pr’hay coh ch’na đh’năh âng ma nưih Cơ Tu coh chr’hoong da ding ca coong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế năc cr’liêng xa nay bơơn xay truih coh c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn