T’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha, xay moon ooy anoo Jơ Đêl Xóp, cóh vel Bhờ Hôồng, chr’val Sông Kôn, tỉnh Quảng Nam lâng zên pa chô k’ha riêng ực đồng zâp c’moo tơợ bh’rợ băn a’ọc lâng chóh crâng.

Đhanuôr H’rê bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung t’mêê cóh zr’lụ đhăm k’tiếc t’mêê Đồng Mít, chr’val An Trung, chr’hoong An Lão, tỉnh Bình Định.

T’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha, xay moon ooy anoo Jơ Đêl Xóp, cóh vel Bhờ Hôồng, chr’val Sông Kôn, tỉnh Quảng Nam lâng zên pa chô k’ha riêng ực đồng zâp c’moo tơợ bh’rợ băn a’ọc lâng chóh crâng.

J’niêng cr’bưn cher đoọng óih, nắc râu văn hoá liêm chr’nắp bơơn đhanuôr Cơ Tu zư lêy lâng pa dưr tước đâu. J’niêng cr’bưn nâu bhrợ p’cắh pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp, râu tr’pác đh’rứah âng chuíh gia xao, đhi noo, đhanuôr cóh vel đông. Cr’liêng xa nay nâu nắc bơơn xay moon ooy t’ruíh Xa nay cóh Gươl.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn