Đề án p’têệt pa zum, bhrợ têng đh’rưah pa dưr du lịch apêê chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lâng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế âi chô đơơng bâc c’leh liêm choom. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy xay truih coh c’năt t’ruih xơợng p’rá xa nay coh Gươl bêl đâu.

Liêm choom tơợ bh’rợ xa nay “ Lươt dh’rưah lâng pân đil c’noong k’tiêc” lêy tơợ bhrợ têng coh tỉnh Kon Tum.

C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay truih muy bơr cơnh bhrợ têng chr’năp coh bh’rợ băn a xiu coh rôh đhị da ding ca coong.

Đề án p’têệt pa zum, bhrợ têng đh’rưah pa dưr du lịch apêê chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam lâng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế âi chô đơơng bâc c’leh liêm choom. Cr’liêng xa nay n’nâu vêy xay truih coh c’năt t’ruih xơợng p’rá xa nay coh Gươl bêl đâu.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn