Pa dưr pa xớc Đảng viên, lấh mơ nắc đảng viên p’niên zr’lụ đhanuôr acoon cóh bơơn zâp cấp uỷ Đảng, chính quyền vel đông tỉnh Quảng Bình p’ghít lêy.

BTV MINH HOA

Aviết Sĩ lâng A Lăng Lợi nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. T’ruíh bêl đâu thứ 5, t’ngay 9/7/2020 vêy đợ cr’liêng xa nay bhlâng cơnh đâu:

#Pa dưr pa xớc Đảng viên, lấh mơ nắc đảng viên p’niên zr’lụ đhanuôr acoon cóh bơơn zâp cấp uỷ Đảng, chính quyền vel đông tỉnh Quảng Bình p’ghít lêy.

#Pr’đươi tưới đác k’míah 3 cóh 1, n’jứah têêm ngăn đác tưới, n’jứah bón phân lâng zâp pr’đươi sinh học, zúp bhiệc bhrợ têng bhươn chóh tơơm cha p’lêê liêm choom, lấh mơ nắc bêl đhr’năng p’răng pứih đenh cơnh xoọc đâu. Xay moon âng anoo Phạm Đô cóh chr’val Bình Hải, chr’hoong Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nắc vêy cóh t’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha bêl đâu. Đhanuôr lâng pr’zợc nắc đương p’ghít xơợng.

#T’ruíh Xa nay cóh Gươl tuần nâu, xay moon tước j’niêng cr’bưn pác hun, mưy râu văn hoá âng đhanuôr Cơ Tu cóh truíh c’lâng Trường Sơn.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn