Pazêng t’ngay a hay, đhanuôr đăh xuôi Quảng Nam, Đà Nẵng zâng lâng pr’luh Covid-19, đhanuôr zập acoon coh đhị chr’hoong da ding ca coong Nam Trà My ơy  vêy bấc bh’rợ liêm ta nih, ngăn loom ma nuyh. Pr’đhang apêê t’cooh t’ha, p’niên k’tứi đhơ tr’mông tr’meh dzợ zr’năh k’đhap ha dợ lướt dzung z’lâh c’lâng crâng lướt pếêh a băng, bhơi rơ veh ting zooi đoọng đăh xuôi nắc ơy moọt loom âng bấc ma nuyh.

      C’nặt t’ruih chếêc lêy năl rau liêm pr’hay, đhanuôr lâng pr’zợc nắc tước lêy crâng Hơ nghêê âng đhanuôr Cơ Tu đhị chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

       T’cooh Dương Văn Tho ặt đhị chr’val Cư Drăm, chr’hoong Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ơy vêy bhiệc bhrợ lalua ta nih đoọng zư lêy đh’riêng chiing âng đhanuôr Ê Đê. Nâu đoo nắc xa nay âng cnặt t’ruih “bhui har ặt ma mông c’rơ” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn