Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Phú Trọng pa gơi thư tước đhanuôr, chiến sĩ prang k’tiếc k’ruung đhị t’ngay truyền thống đương zêl cha groong rau căh liêm âng pleng k’tiếc. T’la thư nắc đươi xợơng pazêng ray pa zay âng đhanuôr lâng chiến sĩ coh prang k’tiếc k’ruung ơy pa zưm têy cha groong pazêng rau căh pr’đoọng tu pleng k’tiếc bhrợ t’vaih, pa xiêr rau bil bal đăh coon ma nuyh lâng cr’van cr’bhộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Nguyễn Phú Trọng pa gơi thư tước đhanuôr, chiến sĩ prang k’tiếc k’ruung đhị t’ngay truyền thống đương zêl cha groong rau căh liêm âng pleng k’tiếc. T’la thư nắc đươi xợơng pazêng ray pa zay âng đhanuôr lâng chiến sĩ coh prang k’tiếc k’ruung ơy pa zưm têy cha groong pazêng rau căh pr’đoọng tu pleng k’tiếc bhrợ t’vaih, pa xiêr rau bil bal đăh coon ma nuyh lâng cr’van cr’bhộ.

C’nặt t’ruih “Chếêc lêy đhị liêm pr’hay” tuần nâu, nắc đhanuôr lâng pr’zợc tước lêy vel Du lịch Ta Lang coh truih c’lâng Hồ Chí Minh đhị chr’val Bha Lêê, chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đhị đâu đhanuôr nắc bơơn họom đác R’Cung, đh’rưah bhui har tân tung da dặ âng đhanuôr Cơ Tu lâng bơơn cha rau chr’na đh’năh a yêm.

C’nặt t’ruih “bhui har ặt ma mông k’rơ” tuần nâu, xay truih ooy xa nay pa căn Cao Huỳnh Mai ặt đhị tỉnh Bình Dương g’luh tr’nợơp bơơn lưm a va Hồ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn