Hôih Nhàn lâng A Lăng Lợi nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

# T’ruih bêl đâu, thứ 7 t’ngay 12/9 vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu!

# Pa têệt bha ar xrặ: Covid-19 dưr vaih cớ: Đà Nẵng pa tuông, loom manuyh tr’đăn, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng c’nặt tr’nơớp coh bha ar xrặ x’rịa: Đà Nẵng, thành phố liêm ta nih.

# Nhà nước Việt Nam ta luôn xay bhrợ liêm choom xa nay bh’rợ acoon coh, pa bhlâng năc nhâm mâng quyền ma mơ mr’cơnh bhlưa pazêng acoon coh; k’rang xay bhrợ, bhrợ t’vaih râu liêm crêê bhlâng đoọng đhanuôr acoon coh đh’rưah dưr vaih lâng bơơn đươi zập liêm pazêng râu quyền vêy Hiến pháp Việt Nam xay moon lâng xay bhrợ ghít coh pazêng xa nay pháp luật. Xa nay n’nâu vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Quyền acoon manuyh coh t’ngay đâu.

# C’nặt t’ruih: Văn hoá đhi noo hêê acoon coh, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng xa nay xay truih ooy bhiệc pay k’diic k’điêl âng đhanuôr Raglai đhị tỉnh Ninh Thuận.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn