Râu tr'xăl liêm choom truih da ding Trường Sơn – c’lâng Hồ Chí Minh chr’năp ma bhuy ơy t’vaih c’lâng ha dưr đoọng ha đhanuôr acôn coh ặt ma mông truih da ding Trường Sơn.

 

       

        # Quyền k’tiếc k’ruung ma lêy bhrợ lâng quyền k’bhuh acoon coh cơnh ooy đoọng crêê cơnh? Đhanuôr lâng pr’zợc nắc đh’rưah xợơng xa nay nâu coh c’nặt t’ruih “Bhrợ têng tu quyền âng coon ma nuyh’ t’ngay đâu.

        # Chr’năp liêm coh pr’múa cha gâr âng đhanuôr Giáy cóh tỉnh Hà Giang nắc đoo xa nay coh c’nặt t’ruih “Văn hoá đhi noo hêê acoon coh”.

        # Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xợơng!

Cha nup: Internet

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn