Tỉnh Sơn La xoọc t’bhlâng bhrợ têng xa nay bh’rợ: Muy chr’val muy bh’nơơn bh’rợ. Xa nay bh’rợ n’nâu coh tr’nơơp ơy chô đơơng đợ rau liêm choom, ting pa dưr rau bơơn pay pa chô đoọng ha đhanuôr, doanh nghiệp, hợp tác xã lâng t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ pa dưr nông nghiệp ting cơnh c’lâng bh’rợ nhâm mâng

Hôih Nhàn lâng Vơ Ních Oang bhui har pa bhlâng bêl bơơn tr’lum cớ đhanuôr lâng pr’zơc coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Đài P’rá Việt Nam! T’ruih vêy ta pa xul coh zập t’ngay đhị sóng FM, tần số 100Mhz.

  Đhanuôr lâng pr’zơc chăp dadêr, t’ruih bêl đêu thứ 5 t’ngay 9/1/2020 vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

#Tỉnh Sơn La xoọc t’bhlâng bhrợ têng xa nay bh’rợ: Muy chr’val muy bh’nơơn bh’rợ. Xa nay bh’rợ n’nâu coh tr’nơơp ơy chô đơơng đợ rau liêm choom, ting pa dưr rau bơơn pay pa chô đoọng ha đhanuôr, doanh nghiệp, hợp tác xã lâng t’bhlâng bhrợ k’rơ bh’rợ pa dưr nông nghiệp ting cơnh c’lâng bh’rợ nhâm mâng.

# Pân đil Vân Kiều Hồ Thị Đông coh chr’hoong da ding k’coong Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị ơy choom t’bil lơi đharựt đươi tơợ bh’rợ pa dưr kinh tế bhươn- abọc- c’rol. Nâu đoo năc xa nay vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Jưn jưah xay moon h’cơnh choom bhrợ cha bêl đâu.

# Apêê pr’zơc ơy bool xơợng đoọng pr’hêl lâng t’rang căh? Azi tin đươi đợ ngai t’mêê xơợng ooy xa nay n’nâu năc lứch xay moon u chrih. Năc lâng đhanuôr Cơ Tu, bh’rợ đoọng t’rang năc muy rau j’niêng cr’bưn chr’năp liêm. Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đh’rưah chêêc n’năl rau chr’năp pr’hay coh j’niêng đoọng t’rang âng đhanuôr Cơ Tu coh Quảng Nam đhị c’nặt t’ruih: Xơợng p’rá xa nay coh Gươl coh x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn