UBND tỉnh Quảng Nam ơy xay moon quy hoạch ghít Dự án Zr’lụ du lịch cruung đác Cổng Trời Đông Giang đhị cr’noon A Sờ, chr’val Ma Cooih, chr’hoong Đông Giang. Rau bhrợ ha đhanuôr cóh vel đong k’rang nắc dự án vêy ta bhrợ ga mắc vêy cơnh bhrợ t’váih rau cắh liêm crêê âng k’tiếc crâng, k’tiếc pa bhrợ âng đhanuôr.

BTV KIM THU

Hốih Nhàn lâng A Lăng Lợi bhui har bêl bơơn tr’lum cớ đhanuôr lâng pr’zớc cóh t’ruíh pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Nâu cơy nắc đợ xa nay pr’hay chr’nắp cóh t’ruíh bêl đâu.

# UBND tỉnh Quảng Nam ơy xay moon quy hoạch ghít Dự án Zr’lụ du lịch cruung đác Cổng Trời Đông Giang đhị cr’noon A Sờ, chr’val Ma Cooih, chr’hoong Đông Giang. Rau bhrợ ha đhanuôr cóh vel đong k’rang nắc dự án vêy ta bhrợ ga mắc vêy cơnh bhrợ t’váih rau cắh liêm crêê âng k’tiếc crâng, k’tiếc pa bhrợ âng đhanuôr.

# A yêm x’roong bột a xạ yao, pr’dzăm truyền thống âng đhanuôr Êđê cóh tỉnh Đắk Lắk.

# Bộ trưởng Bộ Y tế t’mêê bhrợ têng Chỉ thị ooy bh’rợ t’bhlâng zâl cha groong pr’lúh cr’ăy a duúc. Xa nay âng Chỉ thị n’nâu nắc vêy ta xay truíh cóh t’rúih pa choom chính sách lâng pháp luật bêl đâu.

# T’ruíh: đoọng ha manuýh t’coóh ta ha, apêê a bhướp a dếch lâng đhanuôr tr’lum lâng manuýh g’lăng z’hai Điêu Chính Lả, cóh cr’noon Nghe Toỏng, chr’val Mường Giàng, chr’hoong Quỳnh Nhai, manuýh zư lêy rau chr’nắp âng n’jưl tính tẩu Quỳnh Nhai chr’va tơợt lang.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn