Bhr’ươl pr’hát Quan họ âng NSND Thuý Hường năc xa nay vêy ta xay truih lâng apêê xơợng đai kiêng pr’hát dân ca coh t’ruih Văn nghệ Chủ nhật tuần n’nâu.

BTV KIM CƯƠNG

Hốih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zớc!

Rơơm kiêng đhanuôr lâng pr’zớc vêy muy t’ngay đhêy x’riah tuần bhui har lâng pr’loọng đong. Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zớc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu, Chủ nhật t’ngay 13/10/2019 âng Đài P’rá Việt Nam.

# Tr’nơớp âng t’ruih, đhanuôr lâng pr’zớc đh’rưah đương xơợng xa nay tin Văn hoá – Xã hội chr’năp pr’hay coh tuần bêl đêếc ahay.

# Coh t’ruih bêl đâu, đhanuôr lâng pr’zớc đh’rưah tước lêy bh’rớ du lịch bhươl cr’noon homestay coh chr’hoong da ding k’coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

# Bhr’ươl pr’hát Quan họ âng NSND Thuý Hường năc xa nay vêy ta xay truih lâng apêê xơợng đai kiêng pr’hát dân ca coh t’ruih Văn nghệ Chủ nhật tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn