UBND tỉnh Quảng Nam t’mêê họp xay moon đắh Đề án sữa học đường đoọng ha p’niên mầm non lâng học sinh tiểu học đhị 6 chr’hoong k’coong ch’ngai âng tỉnh Quảng Nam cr’chăl c’moo 2020-2022.

Ting đêếc, 6 chr’hoong k’coong ch’ngai âng tỉnh Quảng Nam pazêng: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn bơơn xay bhrợ xa nay bh’rợ sữa học đường. đhị zâp vel đông nâu, 100% p’niên mầm non, học sinh tiểu học âng zâp cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập lâng cóh ngoai công lập bơơn ôộm sữa 5 chu đhị mưy tuần, cr’chăl t’ngay bhrợ têng ooy 9 c’xêê cóh c’moo học. Apêê ađhi crêê diện pr’loọng đha rứt, đăn đha rứt, manứih acoon cóh, khuých goo, crêê chính sách nắc bơơn ôộm sữa k’goóh, đợ apêê lơơng nắc k’căn k’conh lêy đoọng zên 50%, dzợ ha mơ nắc ngân sách nhà nước lâng công ty âng đơơng sữa zooi zúp./.

 

Chương trình sữa học đường cho học sinh 6 huyện miền núi cao Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa họp bàn về Đề án Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2022.

Theo đó, 06 huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam bao gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn được triển khai Chương trình Sữa học đường. Tại các địa phương này, 100% trẻ mầm non, học sinh tiểu học học của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập được uống sữa 5 lần/tuần, thời gian thực hiện 9 tháng trong năm học. Các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, khuyết tật, diện chính sách sẽ được uống sữa miễn phí hoàn toàn; những đối tượng còn lại phụ huynh đóng góp 50%, còn lại do ngân sách nhà nước và công ty cung cấp sữa hỗ trợ./

                                                                                                                     (CTV Duy Bình-Ảnh:Baoquangnam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn