Ra diu t’ngay 22/9, đhi đong Quốc hội ơy ta bhrợ têng Đại hội thi đua chăp kiêng k’tiếc k’ruung g’luh IV cr’chăl c’moo 2020-2025 âng Văn phòng Quốc hội. Ting pâh lâng pa prá đhị Đại Hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rơơm kiêng, bh’rợ thi đua nắc bơơn pa liêm pazêng rau căh ơy liêm dzợ ặt vaih, pa bhlầng nắc đăh bhrợ t’vêy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hơnh déh pazêng bh’nơơn ơy bơơn coh bh’rợ thi đua, khen thưởng cr’chăl c’moo 2015-2020 âng Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội moon, coh cr’chăl ha y, bh’rợ thi đua chăp kiêng k’tiếc k’ruung âng Văn phòng Quốc hội nắc lêy vêy pazêng bh’rợ xăl t’mêê liêm choom cơnh lâng bh’rợ tham mưu, bhrợ têng âng Quốc hội coh đhr’năng t’mêê, pa bhlầng nắc coh đhr’năng pr’luh Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân pa ghit, Văn phòng Quốc hội lêy xay bhrợ, xay moon, pa dưr dal c’năl lâng bhrợ têng liêm choom lâh mơ dzợ bh’rợ thi đua khen thưởng; ta luôn xăl t’mêê cơnh bhrợ têng, vêy cơnh k’đươi bhrợ têng thi đua đoọng g’đech đhr’năng mr’cơnh cơnh; bhrợ têng apêê bh’rợ thi đua nắc lêy vêy cơnh lalua ta nih, ghit liêm đhị zập c’moo. K’rang lêy apêê t’mêê, pa choom lâng t’bấc ma nuyh liêm ta nih đoọng hâng hơnh, ting pa choom tước zập ngai năl, bhrợ têng đoọng ha Quốc hội, đoọng ha k’tiếc k’ruung./.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội

Sáng 22/9, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Quốc. Tham dự và phát biểu tại Đại Hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, công tác thi đua phải khắc phục triệt để những hạn chế, nhất là tính hình thức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục có những sự đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự rập khuôn, cứng nhắc; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể trong từng năm. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến mọi người tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội, phục vụ Tổ quốc./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn