P'cắh cóh t'ngay: 22/3/2014

Cor Đới, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam (01652052524)
gửi tặng bạn gái Cor Đhai, sinh viên Đại học Y Dược Huế bài hát này với lời nhắn gửi:
"
ANH KHONG THE MAT EM. VA MINH MAI MAI YEU NHAU NHU BAI HAT NAY EM NHE! MAI YEU EM...."
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn