P'cắh cóh t'ngay: 3/8/2014

Bhịêc bhan ảnh nghệ thuật zr’lụ nam miền Trung- Tây Nguyên g’lúh XIX- 2014 t’mêê vêy ta bhrợ têng đhị TP Quy Nhơn ( Bình Định). Ban bhrợ têng bhiệc bhan g’lúh n’nâu ơy bơơn đớp 1.606 tác phảm âng 242 tác giả. Tơợ pazêng chu lêy pay, ban giám khảo ơy lêy pay 15 bêệ ảnh đoọng cher đoọng 1 ch’ner vàng, 3 ch’ner bạc, 4 ch’ner đồng lâng 7 ch’ner khuyến khích, vêy 150 tác phẩm vêy ta lêy pay đoọng p’cắh triển lãm cóh g’lúh n’nâu. Tỉnh Quảng Nam bơơn cher tr’nơớp pazêng c’bhúh lâng 2 ch’ner bạc vêy ta cher đoọng ha tác phẩm: tháp cổ ngày mưa ( Lê Trọng Khang) lâng Sớm mai yên bình ( Nguyễn Hữu Khiêm), 1 huy chương đồng đoọng ha tác phẩm ) mầm non của biển ( Lê Trọng Khang). Bhiệc bhan vêy ta bhrợ têng xang mót t’ngay 4/8.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn