P'cắh cóh t'ngay: 25/1/2021

 

Đại hội công vêy ta bhrợ têng coh đhr’năng bha lang k’tiêc lâng zr’lụ vêy đợ râu tr’xăl đơơh, zr’năh k’đhap, k’đhap đơơh ng’năl. Bâc bh’rợ, râu căh liêm crêê dưr vaih coh bha lang k’tiêc năc bhrợ crêê tươc bâc ooy, tih ooy đhanuôr coh k’tiêc k’ruung, vêy đợ râu liêm choom lâng râu căh liêm choom. K’tiêc k’ruung xoọc ăt lâng râu liêm buôn, cr’chăl pr’đoọng lâng zr’năh k’đhap lâng bâc xa nay bh’rợ t’mêê u vaih năc ng’xay bhrợ.

Coh đhr’năng n’năc, Đảng hêê ơy xay moon bh’rợ tr’nêng chr’năp bhlâng năc t’bhlâng k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung dưr lươt, t’bhlâng bhrợ pazêng zập n’đăh, ma tơợ xa nay bh’rợ tr’xăl t’mêê, ting n’năc t’bhlâng k’rơ lâh mơ lâng đơơh ting xay bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc, xay bhrợ đoọng ha xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiêc k’ruung. Bêl k’nặ bhrợ Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng xay moon ghít: Đảng hêê năc la lua nhâm mâng, mâng loom lâng đươi dua liêm choom, ta béch g’lăng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; muy loon ooy cr’noọ xa nay độc lập acoon manuyh lâng chủ nghĩa xã hội. Nâu đoo năc xa nay vêy chr’năp pa bhlâng lâng chế độ hêê, năc pr’đơợ nhâm mâng pa bhlâng âng Đảng hêê, căh choom đoọng zập ngai vêy cr’noọ cr’niêng cơnh đi cơnh tôh, căh mâng loom.

Căh choom đoọng zập ngai vêy cr’noọ cr’niêng cơnh đi cơnh tôh, căh mâng loom, năc ng’năl cơnh cơnh đâu: đhơ đhơ cơnh năc muy a năm, năc xa nay bha lâng ơy vêy ta lêy bhrợ coh râu la lua.

Xang k’nặ 35 c’moo bhrợ têng bh’rợ tr’xăl t’mêê, Việt Nam ơy choom bơơn bhrợ bâc xa nay bh’rợ ga măc chr’năp pa bhlâng coh c’lâng xa nay bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiêc k’ruung Xã hội chủ nghĩa.

Ha dang cơnh c’moo 1989, đợ ga măc âng GDP âng Việt Nam đhiệp mơ 6,3 tỷ đô la Mỹ coh muy c’moo, năc tươc c’moo 2020, ting cơnh xay moon đơc âng Quỹ zên bạc bha lang k’tiêc (IFM), GDP âng Việt Nam bơơn lâh 340,6 tỷ đô la Mỹ, z’lâh Singapore k’nặ 1%, dưr vaih k’tiêc k’ruung vêy bh’rợ kinh tế ga măc g’luh 4 coh zr’lụ Đông Nam Á. Pr’ăt tr’mông âng đhanuôr năc vêy ta pa liêm pa crêê ghit bhlâng. Ha dang coh c’moo 1985 đợ zên bơơn pay pa chô âng muy cha năc manuyh bơơn 159 đô la Mỹ coh muy c’moo, năc tươc c’moo 2020 bơơn k’dâng 2.750 đô la Mỹ coh muy c’moo, bâc k’dâng 1,3 chu t’piing lâng c’moo 2015.

Chr’năp bhlâng, đhr’năng dưr vaih coh 5 c’moo 2016- 2020 xay moon đơc k’dâng 5,9%, ăt coh t’nooi k’tiêc k’ruung dưr vaih dal bhlâng coh zr’lụ lâng coh bha lang k’tiêc. Pazêng râu ma mơ ga măc ooy kinh tế cơnh k’rong k’miah- đươi dua- k’miah- k’rong bhrợ, năng lượng, ch’neh ch’na, manuyh pa bhrợ - bh’rợ tr’nêng… năc cớ vêy ta xay bhrợ liêm mâng, ting bhrợ nhâm mâng xa nay bh’rợ kinh tế ga măc. Ooy xa nay bh’rợ đối ngoại, râu chr’năp lâng uy tín âng Việt Nam coh bha lang k’tiêc ting t’ngay vêy ta ha dưr dal, xay p’căh bhít bhlâng coh xa nay bh’rợ uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020- 2021 lâng đợ phiếu 192/193, dal bhlâng coh lâh 70 c’moo tơợ t’ngay LHQ vêy ta bhrợ t’vaih.

C’moo 2020, coh đhr’năng bha lang k’tiêc, zr’lụ lâng k’tiêc k’ruung zr’năh k’đhap, pa bhlâng năc pr’luh cr’ăy Covid-19, đhí boo, tuh bhlong coh miền Trung lâng Tây Nguyên, kinh tế Việt Nam năc dưr vaih k’rơ lâng mơ 2,91%. Nâu đoo năc acoon số chr’năp pa bhlâng coh đhr’năng kinh tế prang bha lang k’tiêc dưr vaih căh mơ ooy âm 4%. Việt Nam năc vêy apêê pr’zơc coh bha lang k’tiêc haanh deh, chăp hơnh, lêy năc đhị liêm choom pa bhlâng ooy bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy lâng pa dưr kinh tế - xã hội, nhâm mâng bh’rợ tr’zup tr’zooi coh xã hội, xa nay bh’rợ liêm crêê coh xã hội lâng pr’ăt tr’mông âng đhanuôr; zư nhâm mâng quốc phòng, an ninh, râu têêm ngăn coh xã hội; t’bhlâng xay bhrợ liêm choom pazêng xa nay bh’rợ đối ngoại lâng ting ăt bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc lâng bâc cơnh bh’rợ liêm choom, crêê cơnh lâng đhr’năng dưr vaih âng pr’luh cr’ăy Covid-19.

Xa nay bh’rợ, c’rơ, râu chr’năp lâng uy tín coh bha lang k’tiêc âng Việt Nam nâu cơy năc râu xay moon râu la lau ghit bhlâng đoọng xay moon rơợng griing c’lâng âng ahêê xoọc lươt năc crêê liêm, crêê cơnh đhr’năng u vaih, crêê cơnh lâng râu la lua coh Việt Nam lâng coh c’lâng dưr vaih âng lịch sử. Pazêng bh’nơơn bh’rợ âng hêê ơy choom bơơn bhrợ năc xay moon ghít lâh mơ râu liêm choom âng CNXH, bhrợ nhâm mâng lâh mơ râu mâng loom âng cán bộ, đảng viên lâng âng đhanuôr ooy c’lâng lươt tươc ooy CNXH âng Việt Nam. Lâng râu la lua n’năc công xay moon ghít xa nay bha lâng: Coh Việt Nam căh muy lực lượng chính trị n’lơơng, lâh Đảng Cộng sản Việt Nam vêy zập cr’noọ xa nay, tr’bech g’lăng, kinh nghiệm, uy tín lâng đhr’năng k’đhơợng xay k’tiêc k’ruung z’lâh pazêng râu zr’năh k’đhap, đơơng âng xa nay bh’rợ cách mạng âng đhanuôr bơơn tơợ thắng lợi n’nâu tươc ooy thắng lợi n’lơơng.

Bâc apêê t’cooh xa nay ta béch g’lăng coh bha lang k’tiêc xay moon, râu la lua âng râu dưr vaih coh bha lang k’tiêc coh pazêng c’moo đăn đâu lâng pr’luh cr’ăy Covid-19 tơợ tr’nơơp c’moo 2020 tươc nâu cơy đoọng lêy, bh’rợ Đảng Cộng sản k’đhơợng xay zazum, pazêng zập n’đăh coh Việt Nam năc liêm crêê, ơy bhrợ đoọng ha Việt Nam bơơn đợ bh’nơơn bh’rợ coh prang zập n’đăh, tơợ bh’rợ pa dưr kinh tế - xã hội tươc ooy bh’rợ zâl cha groong liêm choom pr’luh cr’ăy.

Coh bâc c’moo ahay, pazêng c’bhuh arọp abhuy ta luôn chêêc zâl, pa hư xa nay bh’rợ cách mạng coh Việt Nam, xay moon pơ lât c’lâng lươt ooy CNXH lâng xa nay bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng Cộng sản Việt Nam, xay moon pơ lật cr’noọ xa nay âng Việt Nam ta pun xay bhrợ. Pa bhlâng, coh đhr’năng cơnh xoọc đâu, apêê đoo t’bhlâng ton đươi ooy bh’nơơn bh’rợ âng xa nay bh’rợ Cách mạng công nghiệp g’luh thứ 4, ton moon ooy pazêng râu căh ơy liêm choom âng muy bơr c’bhuh cán bộ, đảng viên đoọng zâl pa hư Đảng, Nhà nước. Coh đhr’năng n’năc, năc xay moon ha cán bộ, đảng viên lâng pazêng đhanuôr zư nhâm mâng râu tin đươi, căh choom vêy cr’noọ cr’niêng cơnh đi, cơnh tôh, căh mâng loom. Cr’noọ xa nay chính trị nhâm mâng, mâng loom năc bhrợ ha hêê choom xăl tơợ căh liêm crêê năc dưr vaih râu liêm crêê, năc vaih c’rơ đoọng pa dưr râu t’bhlâng lâng xay bhrợ.

Muy acoon manuyh năc ơy lươt z’lâh pazêng c’xêê c’moo zr’năh xr’dô âng chiến tranh, lươt z’lâh năl mơ bâc râu zr’năh k’đhap âng acoon manuyh, năc dợ choom dưr vaih lâng ơy mặ pa dưr râu chr’năp ga măc âng đay. Coh c’lâng bh’rợ n’năc năc công vêy đợ râu căh ơy liêm choom, hân đhơ cơnh đêêc năc ahêê dợ mâng loom, muy loom lâng c’lâng xa nay ơy ng’lêy pay, t’bhlâng bhrợ t’vaih cớ bh’nơơn bh’rợ ga măc chr’năp lâh mơ coh xa nay bh’rợ bhrợ pa dưr lâng zư lêy k’tiêc k’ruung hêê./.

 

Đại hội XIII của Đảng: Vững bước trên con đường đã chọn, không ngả nghiêng, dao động

                       Hương Giang/VOV.VN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử khi đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Không ít sự kiện, biến cố trên quy mô toàn cầu đang tác động đa chiều, trực tiếp đến người dân trong nước, cả tích cực và tiêu cực. Đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra. 

Trong bối cảnh đó, Đảng ta xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thềm Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng ta phải thật sự vững vàng, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai ngả nghiêng, dao động.  

Không cho phép ai ngà nghiêng, dao động, nghĩa là mục tiêu trước sau như một, là chân lý đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

Nếu như năm 1989, quy mô GDP của Việt Nam mới đạt 6,3 tỷ USD/năm, thì đến năm 2020, theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), GDP của Việt Nam sẽ đạt quy mô hơn 340,6 tỷ USD, vượt Singapore gần 1%, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở khu vực Đông Nam Á. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Nếu như năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm, thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước đạt khoảng 5,9%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích lũy - tiêu dùng, tiết kiệm - đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động - việc làm,… tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. Về đối ngoại, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nhất là trên vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu 192/193, cao nhất trong hơn 70 năm kể từ ngày LHQ ra đời. 

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19, bão lũ, thiên tai ở miền Trung và Tây Nguyên, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng dương với mức 2,91%. Đây là con số cực kỳ có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm 4%. Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay là bằng chứng thuyết phục để khẳng định con đường mà chúng ta đang đi là đúng đắn, hợp quy luật, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định tính ưu việt của CNXH, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và của nhân dân vào con đường đi lên CNXH của Việt Nam. Và thực tiễn đó cũng khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Nhiều học giả quốc tế đánh giá, thực tế biến động trên thế giới trong những năm gần đây và đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay cho thấy, mô hình Đảng Cộng sản lãnh đạo thống nhất, toàn diện ở Việt Nam là đúng đắn, giúp Việt Nam đạt được thành tựu trên tất cả các mặt, từ phát triển kinh tế -xã hội đến chống đỡ hiệu quả với dịch bệnh.

Trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách tấn công, phá hoại sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên CNXH và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận nền tảng tư tưởng mà Việt Nam theo đuổi. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng  triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vin vào những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước. Trong bối cảnh đó, càng đòi hỏi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân giữ vững niềm tin, không ngả nghiêng, dao động. Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định sẽ giúp chúng ta chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ, thành động lực thúc đẩy quyết tâm và hành động. 

Một dân tộc đã đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh, đi qua phong ba, bão táp của thời cuộc, vẫn tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế, chỗ đứng của mình. Trên chặng đường ấy không tránh khỏi những sai lầm, vấp váp nhưng chúng ta vẫn vững vàng, kiên định với con đường đã chọn, tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”./.

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn