P'cắh cóh t'ngay: 3/4/2014

UBND tp.Hà Nội t’mêê quyết định zooi zúp manứih đắh đông ặt, đoọng ting bhr’dzang padưr paliêm pr’đơợ ắt mamung âng manứih vêy công lâng cách mạng. thành phố nắc zooi zúp 40 ực đồng 1 pr’loọng lâng apêê nắc n’jấh pa’hư bhrợ đông t’mêê, zooi zúp 20 ực đồng 1 pr’loọng lâng apêê bhr’lậ z’đêr, khung, chr’tốp t’mêê. Ting đêếc, nắc vêy k’noọ 10.000 pr’loọng đông vêy công lâng cách mạng nắc zooi zúp đắh đông ắt, ooy đaua vêy 4.000 pr’loọng bhrợ padưr t’mêê, lấh 5.400 pr’loọng bhr’lậ. k’noọ đợc đợ zên đoọng bhrợ têng bh’rợ nâu k’dâng 300 tỷ tơợ zên ngân sách TW zooi zúp, zên thành phố lâng zước bơơn tơợ zâp đắh…

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn