P'cắh cóh t'ngay: 30/7/2014

P’niên k’tứi n’hang nắc tu a chắc a zân cắh zập vitamin D, bhrợ râu cắh liêm crêê tước ooy bh’rợ đươi dua lâng xăl váih cơnh caxi lâng phospho. Pr’lúh cr’ăy n’nâu buôn váih cóh p’niên n’dúp 3 c’moo, râu bhrợ t’váih bha lâng nắc tu cắh zập tr’cláh âng mặt t’ngay, tu cha nắc đắh k’miáh âng k’căn. Hân đhơ cơnh đêếc, nắc vêy bấc p’niên công l’mặ, l’lăm bhlâng công crêê râu cr’ăy n’hang cắh choom pậ tu k’cơnh k’căn zư lêy pa bhlâng u liêm, cắh đoọng k’coon glúh ooy p’răng, chế độ cha đắh cắh crêê cơnh. t’ruíh: Manuýh pa dứah đh’réh cr’ăy cóh bhươl cr’noon bêl đâu, đhanuôr lâng pr’zớc chêếc n’năl ooy cr’ăy n’hang cắh choom pậ cóh p’niên k’tứi lâng bh’rợ zâl cha groong.

# Đhr’năng n’léh váih p’niên k’tứi crêê cr’ăy n’hang cắh choom pậ:

P’niên buôn ren, bếch cắh têêm, buôn c’jệ, glúh bấc cr’hậu bêl bếch.

Dưr váih đhr’năng xrúh xoóc cóh a đuốc đác.

Đhr’năng n’léh váih cóh n’hang: tr’bhương bhứah, ra bụ, đanh cắh choom u griing, buôn váih râu êếh cóh tr’bhuông, pậ mang, a đuốc đác c’đặ.

Pazêng đhr’năng cr’ăy n’hang cắh choom pậ buôn đớc lơi râu cr’ăy: buôn k’ăy nar, pậ ta đhưa, dzung văng, mr’ních têy, mr’ních dzung buôn ga vang, poóh c’râu.

C’niêng chắt zíh, r’rặ ra bụ, buôn k’ăy luônh.

Cắh đơớh choom p’gót, cơnh: cắh đơớh choom ta tơ, mor, lướt, dzoong…

Ha dang crêê cr’ăy n’hang cắh choom pậ: p’niên buôn c’jệ tu xiêr can xi a hâm.

# Đợ p’niên buôn crêê cr’ăy n’hang cắh choom pậ:

P’niên n’niên cắh zập c’xêê, n’niên muy chu bơr.

P’niên đoọng ộm sữa c’roóc.

P’niên la lấh u l’mặ.

P’niên n’niên cóh hân noo ha ót.

# Bh’rợ n’năl bhlưa cr’ăy n’hang căh choom pậ lâng pr’lúh cr’ăy oom oóch cơnh lơơng:

P’niên oom oóch: p’niên oom oóch cắh zập dinh dương, clơơng lâng dal cắh cơnh p’niên n’lơơng, vêy cơnh cậ nắc đh’rứah lâng cr’ăy n’hang căh choom pậ, cắh cậ doọ vêy.

Pr’lúh cr’ăy n’hang cắh choom pậ: nắc buôn dưr váih cóh p’niên l’mặ, tu cr’noọ đươi dua ooy canxi, phospho bấc lấh mơ lâng p’niên k’tứi n’lơơng.

# Bhrợ têng cơnh ooy bêl p’niên k’tứi crêê cr’ăy n’hang cắh choom pậ.

- P’tặ p’niên k’tứi cóh zập t’ngay: đoọng dzung, têy, hoọng, luônh âng p’niên ooy tr’cláh âng mặt t’ngay tơợ 10- 15 phút cóh ra diu ( l’lăm 9 giờ). Cóh hân noo ha ót cắh vêy mặt t’ngay, nắc đơơng p’niên lướt pa tặ cóh khoa vật lý liệu pháp đhị pazêng apêê bệnh viện. Cóh n’căr ơy vêy vitamin D, đhị râu pr’đươi âng tr’clá âng tia tử ngoại âng tr’clá mătj t’ngay pazêng vitamin nắc xăl váih cơnh vitamin D. Vitamin D vêy pr’đươi xăl trực tiếp cóh n’căr t’mêê vêy pr’đươi, ha dang crêê lâng bhai nắc cắh lấh choom pr’đươi.

Đoọng p’niên ộm vitamin D 4000 UI cóh muy t’ngay tơợ 4- 8 tuần, cóh đhr’năng p’niên crêê cr’ăy xoóh, k’ăy luônh nắc pa dzoóc tơợ 5.000- 10.000 UI cóh muy t’ngay cóh 1 c’xêê, căh cậ tiêm vitamin D 200.000 UI cóh muy chu ộm, 3 c’xêê tiêm cớ muy chu cóh c’moo tr’nơớp.

Đoọng p’niên ộm p’xoọng pazêng chế phẩm vêy pr’đươi cơnh: canxi B1- B2- B6: 1-2 bêệ cóh muy t’ngay, p’niên pậ nắc choom cha p’xoọng m’poóc canxi 1- 2 zr’híc cà phê cóh muy t’ngay.

Đoọng p’niên măm; cha p’xoỌng pazêng râu chr’na vêy bấc canxi, cơnh: sữa, a tam, a chông, axiu cóh pazêng chu cha cha cóh zập t’ngay ( nắc oó dzợ vêy cr’noon đoọng p’niên đắh n’hang a tứch, n’hang a ọc nắc choom zâl t’bil lơi cr’ăy n’hang cắh choom pậ); lúc n’xiêng bêl zêệ bhrợ chr’na âng p’niên cóh zập t’ngay âng p’niên, tu vitamin D nắc tr’clai cóh n’xiêng, ha dang chr’na đha nắh cắh vêy n’xiêng nắc hân đhơ vêy u ộm vitamin D nắc p’niên công cắh bơơn đươi dua nắc p’niên công crêê cr’ăy n’hang cắh choom pậ.

# Zâl cha groong pr’lúh cr’ăy đoọng ha p’niên:

Bêl vêy a chắc k’đháp pazêng apêê k’căn nắc pa bhrợ ta têng crêê cơnh đoọng g’đéch đhr’năng n’niên k’coon cắh crêê c’xêê, nắc choom ộm vvitamin D bêl đơơng a chắc k’đháp mơ 7 c’xêê, mơ: 600.000UI cóh 3 tuần, zập tuần mơ 200.000 UI.

Xang bêl n’niên k’coon nắc k’căn lâng k’coon cắh choom ắt cóh phòng k’năm lâng cách, phòng ắt nắc l’thai ch’ngaách lâng zập tr’ang.

Xang bêl n’niên mơ 2 tuần p’tặ p’niên mơ tơợ 15- 20 phút cóh muy t’ngay cóh ra diu ( l’lăm 9 giờ).

Đoọng p’niên ộm vitamin D 400UI cóh muy t’ngay ta luôn cóh c’moo tr’nơớp, pa bhlâng nắc cóh hân noo ha ót.

Bêl p’niên cha p’xoọng: đoọng p’niên cha pazêng râu chr’na vêy bấc canxi: cơnh sữa, cr’liêng tứch, a chông, a tam, axiu, r’véh lâng n’xiêng.

# P’gít lêy: đhanuôr lâng pr’zớc kiêng pa dứah nắc pa dứah ting cơnh p’too pa choom âng bác sĩ chuyên khoa, tu vitamin D buôn đươi dua pa bhlâng, bhrợ t’váih đhr’năng bool độc cóh a cọ a bục, bhrợ râu cắh liêm crêê ha p’niên k’tứi./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn