P'cắh cóh t'ngay: 12/3/2019

Chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam t’bhlâng xay bhrợ bh’rợ k’rong pazưm vel bhươl.

BTV KIM CƯƠNG

Kim Cương lâng A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, thứ 3 t’ngay 12/3 lâng đợ cr’liêng xa’nay bhlâng cơnh đâu:

        # Chr’hoong k’coong ch’ngai Đông Giang, tỉnh Quảng Nam t’bhlâng xay bhrợ bh’rợ k’rong pazưm vel bhươl.

        # Bhiệc tr’pay diịc điêl cắh tước c’moo, xoọc dưr váih k’rơ bấc đhị chr’hoong k’coong ch’ngai Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.  

       # Hợp tác xã dịch vụ bhrợ têng lâng pa câl zr’nưm Hoà Tiến 1, chr’hoong Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng bhrợ têng lêy bh’rợ p’têết pazưm bhiệc bhrợ têng ting n’juông chr’nắp. Bh’rợ nâu, nắc g’lúh tr’nơợp ơy padưr liêm choom, padưr dal zên bơơn bhrợ ha pêê pa bhrợ cóh hợp tác xã. Nâu đoo cung nặc cr’liêng xa’nay ooy t’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha bêl đâu.

       # T’ruíh đoọng ha pêê pân đil tuần nâu, xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc đợ tấm gương bhrợ têng chr’nắp liêm âng zâp apêê pân đil công nhân vệ sinh môi trường tỉnh Sơn La. Zâp apêê amoó cắh chấc k’noọ t’ngay hi dưm, boo đhí, nắc ta luôn zư lêy môi trường t’viêng liêm, áih tưn taách:

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn