P'cắh cóh t'ngay: 14/10/2020

Lâng chr’năp bh’rợ bha lầng nắc lâh k’zệt ức hội viên đhanuôr, pazêng bh’rợ âng Hội Nông dân Việt Nam ơy pa dưr thi đua chăp kiêng k’tiếc k’ruung đoọng hội viên pa zay, ha dưr bhrợ pa dưr ca van, bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê lâng chroi k’rong pa dưr k’tiếc k’ruung.

Tợơ m’pâng c’xêê 9 tước nâu kêi, miền Trung ta luôn zâng lâng apêê g’luh đhí a muốt, đhr’năng dưr vaih pr’luh cr’ay tợơ lâh tuh nong đhậu, hooi hor. Cơnh đếêc pazêng cr’ay buôn lưm coh hân noo đhí  amuốt nắc n’hau, cha groong cơnh ooy, nắc đương xợơng xa nay nâu coh c’nặt truih “Ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị vel  bhươl” t’ngay đâu.

C’nặt t’ruih “Đha đhâm c’mor tu pr’ặt tr’mông âng đhanuôr” đhị x’rịa c’nặt t’ruih xay moon tước apêê pr’zợc muy cha nắc cán bộ Cơ Tu đhị Đà Nẵng t’mêê ting pâh Đại hội đha đhâm c’mor prang k’tiếc k’ruung g’luh VI bhrợ têng liêm choom cơnh boóp p’too âng ava Hồ. Ma nuyh  vêy c’ro g’lếêh coh bh’rợ ta bil lơi r’dợ pazêng j’niêng căh liêm ta nih, zư lêy lâng pa dưr chr’năp văn hoá ty đanh âng ma nuyh Cơ Tu coh lang nâu kêi.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn