Bâc c’xêê ha nua, pr’luh Covid-19 âi cr’đơơng ngân tươc pr’ăt tr’mông, bh’rợ tr’nêng âng dâng 460 r’bhâu ma nưih pa bhrợ prang k’tiêc. Pa dưr bh’rợ năc tổ chức pa căh măt zư x’mir lêy quyền lợi âng ma nưih pa bhrợ, zâp câp công đoàn Việt Nam âi vêy bâc bh’rợ zooi đoọng, p’too moon, zooi đoọng ha ma nưih pa bhrợ z’lâh zr’năh k’đhap.

 

Đhị đhr’nong đong bhưah dâng 30 mét vuông, căh vêy bâc pr’đươi pr’dua, a noo Lê Văn Lộng, công nhân công ty TNHH Meiko Việt Nam, zr’lụ công nghiệp Thạch Thất xooc đh’rưah lâng k’điêl z’zêệ n’jưah pa ăt ca coon k’tứi. A noo Lộng xay moon: năc muy a noo a năm pa bhrợ coh pr’loọng đong cơnh lâng zên lương 7 ưc/c’xêê. Tu cơnh đêêc, pr’loọng đong năc đươi dua c’bơơch k’miah bhlâng vêy zâp đoọng ha muy c’xêê. Bâc c’xêê pr’luh Covid-19 dử rvaih k’dhap k’ra cr’đơơng tươc đhr’năng bhrợ têng âng công ty, a noo dzợ crêê đoọng đhêy bh’rợ t’tuần lâng năc bơơn đơp zên lương đhêêng 70% a năm. A noo Lê Văn Lộng đoọng năl: Apêê t’ngay đhêy pr’luh, công đoàn âi loon đơơh lum t’mooh, p’too moon đoọng a noo vêy pr’đơợ pa bhrợ:“Bâc t’ngay đhêy pr’luh công ty công dzợ zooi đoọng 70% zên lương, công đoàn pay đoọng pa noor boop, đac rao têy gooh, tr’xăl cr’chăl cha cha đoọng g’đach bha bhụ bâc ma nưih, công đoàn pa bhlâng liêm choom, ta luôn pa chăp tươc công nhân, t’mooh, p’too moon đhi noo. Bele vêy râu căh năl năc t’đang điện, pa gơi mail ha công đoàn lâng bơơn xay moon ghit râu căh năl âng cu liêm ta nih.

Đoọng vêy chế độ chroot 70% lương năc đhêêng coh apêê t’ngay dhêy bh’rợ lâng bâc chính sách liêm crêê ha ma nưih pa bhrợ n’lơơng, cán bộ công đoàn âng Công ty TNHH Meiko Việt Nam âi ma năl xay moon ha bh’cộ Công ty. Ting t’cooh Phan Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn Coong ty: Pr’luh Covid-19 âi bhrợ pa xiêr apêê đơn hàng, âng 90 cha năc pa bhrợ đhêy đương bh’rợ căh câh đhêy tu ăt la lay. Đoọng k’đhơợng nhâm pr’ăt tr’mông ha ma nưih pa bhrợ, công đoàn ting pâh xay moon k’dhơợng zư đơc 100% lương ha pêê ngai ăt coh c’bhuh ăt la lay, ăt lum đăn lâng F1, F2. Cơnh lâng apêê ngai pa bhrợ đhêy tu cr’đơơng âng kế hoạch pa bhrợ ta têng kinh doanh bơơn 70% lương apêê t’ngay đhêy lâng k’đhơợng zư đơc 70% pa zêng lương bơơn đươi dua zâp c’xêê. Tu cơnh đêêc, ma nưih pa bhrợ doó lâh cr’đơơng bâc. T’cooh Phan Thanh Hải đoọng năl:“Coh cr’chăl crêê cr’đơơng tu Covid-19 veye bâc pr’đơợ zr’năh k’đhap căh câ pa bhlâng zr’năh k’đhap, công đoàn công vêy hun pr’hêl zooi đoọng râu zr’năh k’đhap tơợ 500 r’bhâu tươc 1 ưc đồng, muy cha năc pa bhlâng zr’năh k’đhap, ca coon đoàn viên căh pr’đoọng vêy cr’ay ngân, công đoàn công âi bhrợ t’vaih bh’rợ chroi đoọng lâh 80 ưc đồng ha đoàn viên đoọng vêy zên chroot zên viện ha ca coon.

T’cooh Nguyễn Đình Khanh, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam moon: apêê c’xêê tơơp c’moo đâu, Tổng Liên đoàn âi k’đhơợng xay zâp câp công đoàn ta luôn lươt dh’rưah lâng doanh nghiệp coh bhrợ pa dưr bh’rợ tr’nêng kinh doanh yêm têêm bh’rợ tr’nêng, k’đhơợng nhâm râu pa chô ha ma nưih pa bhrợ coh lâng xang cr’chăl xơợng bhrợ ăt pa tuông vel đong. Pa bhlâng năc, Tổng Liên đoàn âi pay zên công đoàn zooi dâng 1 ưc đoàn viên, ma nưih pa bhrợ lum zr’năh k\đhap tu pr’luh cr’ay. Ting t’cooh Nguyễn Đình Khanh, cr’chăl ch’mêêt lêy xay bhrợ t’nôm zooi đoọng âng Chính phủ, công đoàn âi chơơc lêy, xay moon apêê râu xa nay xay moon lâng Chính phủ đoọng bhrợ hr’luung apêê quy định đoọng ma nưih pa bhrợ bơơn đươi dua chính sách n’nâu:“A zi âi xay moon Nghị quyết đoọng apêê ngai pa đhêy bh’rợ t’xí, apêê đhêy bh’rợ căh vêy lương tơợ 14 t’ngay năc a têh coh c’xeê công bơơn đoọng báo hiểm y tế, đoọng k’đhơợng nhâm BHYT doó crêê tr’toot. Xay moon lâng cán sự Đảng Chỉnh phủ ha lỵ lêy bhrợ bhr’lậ apêê pr’đơợ zooi 2 cha năc ăt đhị Nghị quyết 42 pa zêng ma nưih pa bhrợ crêê ta pa đhêy bh’rợ t’xị căh cậ dhêy bh’rợ căh vêy lương, ma nưih pa bhrợ veye hợp đồng n’đăh căh zâp pr’đơợ đươi dua trợ cấp bil bh’rợ ting c’lâng căh p’têêt pr’đơợ âng ma nưih pa bhrợ lâng pr’đơợ âng doanh nghiệp đoọng ma nưih pa bhrợ bơơn zooi đoọng zr’năh k’đhap loon đơơh.

Pr’luh Covid-19 công dzợ dưr vaih k’đhap. Cr’chăl tươc, bâc doanh nghiệp âi bhrợ kế hoạch pa xiêr đợ ma nưih pa bhrợ coh muy bơr c’xêê tươc, veye bâc doanh nghiệp k’dâng pa xiêr tơợ 60-70%. Đhị đhr’năng n’năc, Công đoàn Việt Nam t’bhlâng bơơn năl đhr’năng, cr’noọ cr’niêng âng ma nưih pa bhrợ, đoọng năl xay moon lâng c’la đươi dua ma nưih pa bhrợ, k’đhơợng nhâm quyền lợi ha ma nưih pa bhrợ. Đhị đêêc, moon ghit bh’rợ pa căh măt lâng năc đhị za nươr mâng loom âng ma nưih pa bhrợ./.

Phát huy vai trò của công đoàn chăm lo

cho đoàn viên trong đại dịch Covid-19

                                                                    Phương Thoa

Những tháng qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của khoảng 460 nghìn lao động trên cả nước. Phát huy vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, các cấp công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động vượt qua khó khăn.

  Trong căn nhà chừng 30m2, không có nhiều vật dụng tiện nghi, anh Lê Văn Lộng, công nhân công ty TNHH Meiko Việt Nam, Khu công nghiệp Thạch Thất đang cùng vợ vừa nấu cơm vừa trông 2 con nhỏ. Anh Lộng chia sẻ: anh là lao động duy nhất trong gia đình với mức lương 7 triệu/tháng. Vì vậy, gia đình phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ tiền trang trải hàng tháng. Những tháng dịch covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của công ty, anh còn bị nghỉ giãn việc cả tuần và chỉ được lĩnh 70% lương. Anh Lê Văn Lộng cho biết: những ngày nghỉ dịch, công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên để anh có động lực tiếp tục với công việc: “Những ngày nghỉ dịch công ty vẫn hỗ trợ 70% lương, công đoàn phát khẩu trang, nước rửa tay khô, đổi ca ăn để tránh tụ tập nơi đông người, công đoàn rất tốt, chu đáo, luôn nghĩ đến công nhân, hỏi thăm động viên anh em. khi có thắc mắc thì gọi điện , gửi mail cho công đoàn và được giải thích thắc mắc tận tình.”

        Để có chế độ trả 70% lương chỉ trong những ngày nghỉ việc và nhiều chính sách có lợi cho người lao động khác, cán bộ công đoàn của  Công ty TNHH Meiko Việt Nam đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công ty. Theo ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn Công ty: dịch Ciovid-19 đã làm giảm các đơn hàng khoảng 90 người lao động phải nghỉ chờ việc hoặc nghỉ do phải cách ly. Để đảm bảo đời sống cho người lao động, Công đoàn tham mưu giữ nguyên 100% lương cho những người lao động nằm trong nhóm phải cách ly, tiếp xúc gần với F1, F2. Đối với những người lao động nghỉ do ảnh hưởng của kế hoạch sản xuất kinh doanh được hưởng 70% lương những ngày nghỉ và giữ nguyên 70% tổng lương thu nhập hàng tháng. Vì vậy, người lao động không bị ảnh hưởng nhiều. Ông Phan Thanh Hải cho biết: “Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi covid có nhiều hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, công đoàn cũng có những phần quà hỗ trợ khó khăn từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, một trường hợp hết sức khó khăn, con đoàn viên không may có bệnh hiểm nghèo, công đoàn cũng đa thành lập phong trào quyên góp, ủng hộ trên 80 triệu đồng,cho đoàn viên để có chi trả viện phí cho con.”

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Những tháng đầu năm nay, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong và sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đặc biệt, Tổng Liên đoàn đã trích từ nguồn ngân sách công đoàn hỗ trợ khoảng 1 triệu đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo ông Nguyễn Đình Khang, quá trình giám sát triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, công đoàn đã tìm hiểu, đưa ra các đề xuất với Chính Phủ nhằm nới lỏng các quy định để người lao động được hưởng chính sách này: “Chúng tôi đã đề xuất có nghị quyết cho phép những trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng vẫn được đóng bảo hiểm y tế, để đảm bảo BHYT liên tục không bị gián đoạn. Kiến nghị với Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét sửa đổi các điều kiện hỗ trợ 2 đối tượng thuộc nghị quyết 42 gồm người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương luân phiên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng không gắn điều kiện của người lao động với điều kiện của doanh nghiệp để người lao động được hỗ trợ khó khăn kịp thời.”

Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời gian tới, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch giảm số lượng người lao động trong một vài tháng tới, có những doanh nghiệp dự kiến giảm từ 60-70%. Trước thực trạng đó, Công đoàn Việt Nam tích cực nắm tình hình, tâm tư, tình cảm của người lao động, để chủ động tham mưu, thương lượng với chủ sử dụng lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Qua đó, khẳng định vai trò đại diện và là chỗ dựa tin cậy của người lao động./.

         

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn