Tước đâu, chr’hoong Tây Giang vêy 47/47 chi-đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ ơy bhrợ liêm xang đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tây Giang nắc ơy bhrợ têng 10 tổ k’đươi moon, zooi zúp đại hội cơ sở đhị 10 chr’val âng zâp Ủy viên Thường vụ Huyện uỷ bhrợ tổ trưởng. xang bêl bhrợ têng xang bhiệc ra văng đại hội ting 5 bhr’dzang, zâp apêê cóh Tổ pa bhrợ Huyện uỷ ting tr’pác lêy chô ooy vel đông zooi zúp bh’rợ tổ chức đại hội đảng cóh zâp chr’val. Vêy chr’val, tổ pa bhrợ nắc lêy pa choom liêm ghít bhiệc điều hành đại hội, bhrợ phiếu, t’moót phiếu, bhiệc lêy cha mêết đợ số phiếu bầu.

T’coóh Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tây Giang đoọng năl, đại hội đảng bộ cơ sở cóh 10/10 chr’val bhrợ têng liêm choom lâng nhâm mâng, p’cắh liêm crêê c’lâng bh’rợ, quy định. Cán bộ cấp uỷ bơơn lêy pay liêm ghít zâp c’năl bh’riêl, pr’ắt tr’nớt liêm ta níh, vêy uy tín lâng đhanuôr, mặ k’đhơợng bhrợ bh’rợ liêm choom ooy nhiệm kỳ nâu a’tốh. Đhị pr’đơợ lêy quy hoạch cán bộ âng zâp đảng bộ, nắc têêm ngăn cơ cấu 3 độ tuổi cóh ban chấp hành. Bấc chr’val bơơn lêy, xay moon đợ apêê t’mêê liêm choom, bhriêl ta bách đắh k’đhơợng bhrợ, k’đhơợng zư, lấh mơ nắc cán bộ p’niên, cán bộ pân đil. Lấh mơ nắc cán bộ manứih Cơ Tu bơơn bấc cóh ban chấp hành./.

Đại hội chi - đảng bộ cơ sở ở Tây Giang: Khi trên dưới đồng lòng

Đến nay, huyện Tây Giang có 47/47 chi - đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Tây Giang đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đã thành lập 10 tổ chỉ đạo, hỗ trợ đại hội cơ sở tại 10 xã do các Ủy viên Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị đại hội theo “5 bước”, các thành viên Tổ công tác Huyện ủy chia nhau đi cơ sở hỗ trợ công tác tổ chức đại hội đảng ở các xã. Có xã, Tổ công tác phải hướng dẫn cụ thể cách điều hành đại hội, làm phiếu, bỏ phiếu, cách tính tỷ lệ số phiếu bầu.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang nhận xét, đại hội đảng bộ cơ sở ở 10/10 xã diễn ra thành công và đúng theo định hướng. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Cán bộ cấp ủy được chọn lựa kỹ “đủ đức, đủ tài”, có uy tín với dân và “đủ sức” đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ của từng đảng bộ, cơ bản đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong ban chấp hành. Nhiều xã phát hiện, đề bạt những nhân tố mới có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đặc biệt cán bộ là người Cơ Tu chiếm tỷ lệ cao trong ban chấp hành./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn