Coh 2 t’ngay 6 lâng 7/7, Đảng bộ chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bhrợ têng Đại hội đại biểu Đảng bộ chr’hoong nhiệm kỳ 19 c’moo 2020-2025. Lâh 240 đảng viên pa căh mặt đoọng ha lâh 2 r’bhầu đảng viên coh pazêng Đảng bộ chr’hoong ting pâh. Nâu đoo nắc chr’hoong da ding ca coong âng tỉnh Quảng Nam bhrợ têng đại hội.

        Nhiệm kỳ 2015-2020, đhơ dzợ lưm bấc rau k’đhap zr’năh ha dợ Đảng bộ, chính quyền lâng đhanuôr chr’hoong Đông Giang ơy đoàn kết, z’lâh bấc k’đhap k’ra bhrợ têng apêê bh’rợ kinh tế-xã hội, an ninh-Quốc phòng lâng ưy bơơn pazêng bh’nơơn chr’năp.

        Kinh tế zập c’moo ha dưr z’zăng, pazêng chr’năp ha dưr lâh 8% muy c’moo, z’lâh 0,5% t’ping lâng chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ g’luh 18 pa căh. Coh đếêc, chr’năp bhrợ têng nông-lâm-thuỷ sản c’moo t’tun dal lâh c’moo llăm. Pa bhlầng, coh nhiệm kỳ hay chr’hoong Đông Giang ơy quy hoạch pa dưr crâng n’loong ga mắc pa tệêt lâng bhiệc bhrợ pa dưr chứng chỉ FSSC k’nặ 10 r’bhầu hecta. Xoọc đâu vel đong ơy choh k’nặ 2000 hecta crâng n’loong ga mắc lâng m’ma bh’nơơn dal. Vel đong ơy bhrợ têng apêê zr’lụ bhrợ têng k’rong cơnh: choh keo, prí, chè Rơ zeh, prớ a riêu, choh c’rêê coh gâm âng crâng; bhrợ têng 2 zr’lụ băn a’ọc lệê k’rong tệêm ngăn pr’luh cr’ay lâng quy mô lâh 30 r’bhàu p’nong zập c’moo… Đh’rưah lâng đếêc, vel đong t’pâh đhanuôr pa dưr băn cớ, pa dưr băn a’ọc m’ma vel đong lâng pa dưr cr’năn k’roọc ting cơnh chr’năp pr’loọng đong băn bhrợ… đơơng chô bh’nơơn dal bhlầng. Xọoc đâu, chr’hoong Đông Giang ơy vêy 2 chr’val  brợ têng liêm pr’đợơ vel  bhươl t’mêê lâng 8 vel ơy bơơn liêm “zr’lụ đhanuôr ặt kiểu mẫu”. Pr’ặt tr’mông vật chất lâng tinh thần âng đhanuôr ha dưr lâh mơ. Xọoc đâu, đợ pr’loọng đong đha rựt ch prang chr’hoong dzợ mơ 18%, bh’nơơn ting cha nắc ma nuyh bơơn 26 ức đồng/c’moo; chr’năp văn hoá ty đanh âng đhanuôr Cơ Tu bơơn ta zư lêy, pa dưr. Nhiệm kỳ hay, Đảng bộ chr’hoong ơy kết nạp 503 đảng viên t’mêê, pa dzoóc đợ đảng viên pazêng chr’hoong dzoóc lâh 2 r’bhầu đảng viên. T’cooh Đinh Văn Hươm, Chủ tịch UBND chr’hoong Đông Giang đoọng năl:"Coh 5 c’moo ha y, chr’hoong Đông Giang ơy t’hớc tước 3 c’nặt bh’rợ. Rau muy nắc pa dưr dal c’rơ bhriêl choom coh k’bhuh cán bộ, đảng viên tợơ chr’hoong tước cơ sở lâng pa choom ma nuyh pa bhrợ dzợ p’niên. Rau bơr nắc đươi dua khoa học, kỹ thuật đhị bhrợ têng, đh’rưah t’bhlầng tợơp bhrợ têng cha coh đha đhâm c’mor. Rau pêê nắc pa ghit bhrợ pa dưr c’lâng vel bhươl đoọng pa tệêt lâng apêê zr’lụ, t’vaih liêm buôn coh bhiệc lướt ra véch, tr’câl tr’bhlêy bhlưa apêê vel đong, pa căh apêê bh’nơơn bh’rợ crêê tước vel đong chr’hoong Đông Giang"./.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025   

  Trong 2 ngày 6 và 7/7, Đảng bộ huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ XIX 2020- 2025. Hơn 240 đảng viên đại diện cho trên 2 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham dự. Đây là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội.

  Nhiệm kỳ 2015- 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Giang đã đoàn kết, vượt qua khó khăn thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng và đã đạt được những kết quả quan trọng.

    Kinh tế hàng năm tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tốc độ tăng bình quân trên 8% một năm, vượt hơn 0,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông- lâm- thuỷ sản tăng năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua huyện Đông Giang đã quy hoạch phát triển rừng gỗ lớn gắn với việc xây dựng chứng chỉ FSC gần 10 ngàn héc ta. Hiện địa phương đã trồng gần 2000 héc ta rừng gỗ lớn bằng giống chất lượng cao. Địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: trồng keo nguyên liệu, chuối, chè dây, ớt A Riêu, trồng mây dưới tán rừng; xây dựng 2 khu chăn nuôi lợn thịt tập trung an toàn dịch bệnh với quy mô hơn 30 ngàn con mỗi năm… Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích nhân dân tiếp tục chăn nuôi, phát triển giống lợn địa phương và phát triển đàn bò theo hình thức gia trại… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, huyện Đông Giang đã có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 8 thôn đạt “khu dân cư kiểu mẫu”. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện còn khoảng 18%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm; bản sắc văn hoá truyền thống đồng bào Cơ Tu được bảo tồn, phát huy; Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp 503 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên hơn 2 nghìn đảng viên. Ông Đinh Văn Hươm, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho biết: "Trong 5 năm tới, huyện Đông Giang đã định hướng vào 3 khâu tập trung chỉ đạo thực hiện. Thứ nhất, nâng cao nguồn nhân lực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở và đào tạo nguồn lao động trẻ.   Thứ hai tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời đẩy mạnh khởi nghiệp trong thanh niên. Vấn đề thứ ba là chú trọng xây dựng giao thông nông thôn để kết nối các vùng, tạo thuận lợi trong việc lưu thông buôn bán giữa các địa phương, quảng bá các sản phẩm liên quan đến địa bàn huyện Đông Giang"./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn