Tỉnh Quảng Nam năc muy coh pazêng vel đong coh zr’lụ miền Trung xay bhrợ đơơh đại hội cấp m’piing cơ sở, z’lâh ting cơnh cr’noọ xa nay mơ 1 c’xêê. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam xay moon đơc bhtợ têng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 mọt t’ngay 12/10 ha y. N’jưah k’rang zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19, n’jưa ra văng liêm crêê ha đại hội đảng bộ zập cấp năc râu t’bhlâng ga măc pa bhlâng âng prang hệ thống chính trị tỉnh n’nâu.

T’cooh Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam xay moon, bêl pr’luh cr’ăy Covid-19 dưr vaih cớ coh x’rịa c’xêê 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ơy p’too moon rơợng griing, đoọng apêê đồng chí coh Ban Thường vụ chô ooy pazêng đảng bộ trực thuộc zup zooi xay bhrợ đơơh liêm xang văn kiện, bh’rợ manuyh pa bhrợ ra văng ha đại hội. Bâc bhlâng pazêng đại hội đảng bộ cấp m’piing cơ sở lứch vêy ta bhrợ bh’rợ bầu cử muy chu zập đợ apêê cấp ủy ng’bầu, crêê cơnh cơ cấu ting cơnh xa nay bh’rợ ơy vêy ta prá xay coh tr’nơơp. Ting cơnh t’cooh Nguyễn Chín, bh’rợ n’năl lâng xay moon đơc đhr’năng xa nay âng aơêê cán bộ, đảng viên âng muy bơr cấp ủy căh ơy lâh liêm choom, căh ơy xay bhrợ liêm choom ooy xa nay bh’rợ manuyh pa bhrợ cấp uỷ xoọc pa bhrợ mọt pa bhrợ cớ căh crêê ta bầu mọt cấp uỷ khóa t’mêê:“Lâh 22 đại hội cấp m’piing cơ sở, pazêng đại hội, đại biểu năc lứch mr’cơnh lâng bh’rợ ra văng ghit liêm âng  Ban Chấp hành. Muy bơr đhr’năng manuyh pa bhrợ cấp ủy mọt pa bhrợ cớ năc căh crêê ta bầu đhị đại hội công năc kinh nghiệm xay p’căh tơợ đại hội cấp m’piing cơ sở. Bh’rợ xay moon cán bộ zập cấp k’đhơợng lêy vêy thẩm quyền năc ng’đương xơợng p’xoọng, xay moon p’xoọng ooy xa nay tơợ cán bộ, đảng viên lâng đhanuôr năc râu ng’lêy xay bhrợ ghít. Cơnh đêêc, bh’rợ ra văng ha đại hội đảng bộ tỉnh liêm choom lâh mơ, đơơh lâh mơ./.”

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Quảng Nam: Công tác nhân sự được chuẩn bị tốt

Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương ở khu vực miền Trung hoàn thành sớm đại hội cấp trên cơ sở, vượt kế hoạch gần 1 tháng. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự kiến khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 12/10 tới. Vừa lo chống dịch Covid-19, vừa chuẩn bị tốt đại hội các cấp là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị tỉnh này.

Ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát cuối tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp về các đảng bộ trực thuộc hỗ trợ hoàn thành sớm văn kiện, công tác nhân sự chuẩn bị đại hội. Đa số các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đều tiến hành bầu cử một lần đủ số lượng cấp ủy cần bầu, đúng cơ cấu theo đề án nhân sự đã được phê duyệt. Theo ông Nguyễn Chín, việc nắm bắt và nhận định tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy chưa nhạy bén, chưa làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự dẫn đến một số nhân sự cấp ủy đương nhiệm tái cử không trúng cử cấp ủy khóa mới:“Qua 22 đại hội cấp trên cơ sở, tất cả đại hội, đại biểu đều thống nhất cao với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của Ban Chấp hành. Một vài trường hợp nhân sự cấp ủy tái cử không trúng cử tại đại hội cũng là kinh nghiệm đặt ra từ đại hội cấp trên cơ sở. Việc đánh giá cán bộ các cấp quản lý có thẩm quyền phải được lắng nghe thêm, thông tin dư luận từ cán bộ, đảng viên và nhân dân là điểm cần lưu ý. Như vậy, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh tốt hơn, sớm hơn./.”

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn