Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà t’mêê bhrợ têng liêm xang Đại hội Đảng cấp ping cơ sở. xay moon chính trị bơơn zâp đại hội pazưm xay moon lâng ơy k’rang lêy tước zâp bh’rợ pa dưr dal thu nhập, pa dưr pr’ắt tr’mung đhanuôr.

Tước đâu, zâp đảng bộ đhị cơ sở cóh tỉnh Khánh Hoà nắc ơy bhrợ têng xang Đại hội Đảng. cr’liêng xa nay xay moon chính trị, xay moon kiểm điểm âng cấp uỷ nắc ơy lêy cha mêết ghít bh’rợ âng vel đông. T’coóh Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đoọng năl, xang bêl bhrợ têng liêm xang bhiệc bhrợ têng Đại hội Đảng cấp ping cơ sở, zâp cơ sở, zâp cấp uỷ nắc ơy bhrợ liêm xang bh’rợ liêm ghít, đấh loon âng đơơng Nghị quyết moót ooy pr’ắt tr’mung, bhrợ têng zâp chính sách pa dưr pa xớc kinh tế, pa dưr dal pr’ắt tr’mung đhanuôr. Ting cơnh t’coóh Nguyễn Tấn Tuân, zâp vel đông nắc ơy bhrợ pa dưr t’mêê liêm lêy chô tước cr’noọ bh’rợ pa dưr pa xớc nhâm mâng: “Ooy xa nay bh’rợ bhrợ têng lêy xay moon liêm ghít ooy zâp c’lâng bh’rợ đoọng pa dưr zên pa chô ha đhanuôr. Đhanuôr k’rang tước Đại hội Đảng zâp cấp nắc lêy cha mêết ooy c’lâng bh’rợ chính sách, ooy đắh bh’rợ k’đhơợng bhrợ âng zâp cấp uỷ Đảng bhrợ ha cơnh đoọng pr’ắt tr’mung vel đông, thành thị bơơn pa liêm, pa dưr pa xớc ting c’lâng hiện đại, pr’ắt tr’mung đhanuôr lêy pa dưr liêm ghit. C’bhúh cán bộ lêy bơơn pa liêm, hệ thống chính trị lêy pa dưr pa xớc”./.

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Khánh Hòa:

Chú trọng nâng cao thu nhập người dân

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn thành Đại hội  Đảng cấp trên cơ sở. Báo cáo chính trị được các Đại hội tập trung thảo luận và thông qua đã quan tâm đến các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Đến nay, tất cả các đảng bộ trên cơ sở ở tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức xong Đại hội Đảng. Nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát nhiệm vụ, tình hình của địa phương. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, các cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, các địa phương đã tạo ra tâm thế mới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững: “Trong Chương trình hành động phải bàn sâu về các giải pháp để tăng thu nhập cho người dân. Người dân người ta quan tâm đến Đại hội Đảng các cấp là xem thử trong hoạch định chính sách, trong sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm như thế nào để bộ mặt nông thôn, thành thị được chỉnh trang, phát triển theo hướng hiện đại, đời sống nhân dân phải được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ phải được sàng lọc, hệ thống chính trị phải được phát triển tốt”./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn