Bhrợ têng dự án đoọng điện vel bhươl tơợ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk cr’chăl c’moo 2017-2022, tước đâu tỉnh Đắk Lắk nắc ơy đấh loon đoọng điện ha 31 vel bhươl, đhanuôr acoon cóh zr’lụ zr’nắh k’đhạp lâng lấh 2.000 pr’loọng đhanuôr bơơn đươi.

Lâng pa zêng zên k’rong bhrợ 887 tỷ đồng, dự án đoọng điện vel bhươl bhrợ têng đhị tỉnh Đắk Lắk đoọng âng đơơng điện ha 250 vel bhươl zr’nắh k’đhạp âng 15 chr’hoong, thị xã, thành phố. Cr’chăl t’ngay bhrợ têng tơợ c’moo 2017 tước c’moo 2022.

Tước đâu, tỉnh Đắk Lắk nắc ơy đoọng điện cóh 31 vel bhươl, đhanuôr acoon cóh lâng lấh 2.000 pr’loọng đha nuôr bơơn đươi. Xoọc đâu tỉnh nắc dzợ vêy 219 vel bhươl cắh ơy váih điện quốc gia. T’coóh Phạm Thái, Gíam đốc Sở công thương tỉnh Đắk Lắk đoọng năl, đoọng zúp đhanuôr đấh váih điện, tỉnh nắc t’bhlâng k’đươi zước zâp đắh k’rong pa zưm bhrợ têng, lâng k’đươi moon zâp đơn vị pa dưr đấh pr’lướt bhrợ têng zâp xa nay bh’rợ ơy ta đoọng zên./.

Đắk Lắk: Đầu tư 887 tỷ đồng cấp điện cho 250 thôn buôn khó khăn

  Thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2022, đến nay tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành đóng điện cho 31 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn với hơn 2.000 hộ dân được hưởng lợi.

Với tổng mức đầu tư 887 tỷ đồng, Dự án cấp điện nông thôn thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk nhằm kéo điện cho 250 thôn, buôn khó khăn của 15 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đóng điện được 31 thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 2.000 hộ dân được hưởng lợi. Hiện tỉnh vẫn còn 219 thôn, buôn chưa có điện lưới quốc gia. Ông Phạm Thái, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, để giúp người dân sớm có điện, tỉnh tiếp tục huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình đã cấp vốn./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn