Đhị thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm pa chăp ch’mêêt lêy Lâm nghiệp Nhiệt đới t’mêê bhrợ hội thảo  xay moon đoọng choh bhrợ cà phê bhriêl g’lăng, pa zum bhrợ pa dưr crâng coh zr’lụ k’ruung Sêrêpôc.

Đhị Hội thảo, apêê đại biểu âi xay moon đhr’năng choh bhrợ cà phê, apêê pr’dhang choh cà phê bhriêl g’lăng xooc bơơn xơợng bhrợ, bâc râu liêm buôn lâng zr’năh k’đhap coh pa dưr cà phê bhriêl g’lăng đhị Đăk Lăk. Ting apêê chuyên gia, Đăk Lăk vêy zâp pr’đơợ liêm buôn đoọng xơợng bhrợ pr’đhang nông lâm nghiệp pa zum, coh đêêc vêy pr’đhang cà phê bhriêl g’lăng pa zum lâng bhrợ pa dưr crâng zr’lụ k'ruung Sêrêpôc. Apêê đại biểu pâh hội thảo moon: choh bhrợ cà phê bhriêl g’lăng, pa zum lâng bhrợ pa dưr crâng coh zr’lụ k’ruung Sêrêpôc, tỉnh Dăk Lăk vêy năc muy coh bâc c’lâng bh’rợ chroi đoọng bhrợ bhr’lâ đhr’năng bil bal cr’van crâng cơnh xooc đâu, bhrợ t’vaih crâng ca coong pa dưr nhâm mâng. Đăk Lăk xooc vêy dâng 203.000 hécta choh cà phê, coh đêêc, đhăm choh c’chăl lâh 39.000 hecta. Coh đề án pa dưr cà phê nhâm mâng, Đăk Lăk xay moon cr’noọ cr’niêng tươc c’moo 2025 vêy 90.000 hecta crâng ca coong nhâm mâng đoọng xay moon bhrợ t’bhưah./.

Ảnh: Baodaklak.vn

Đăk Lăk hướng tới sản xuất cà phê thông minh kết hợp phục hồi rừngvùng lưu vực sông Srepok

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm nghiên cứu Lâm Nghiệp Nhiệt đới ( Tropenbos VN) vừa tổ chức hội thảo tham vấn sản xuất cà phê thông minh, kết hợp phục hồi rừng ở vùng lưu vực sông Srêpôk.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá hiện trạng sản xuất cà phê, các mô hình cà phê thông minh đang được thực hiện, những thuận lợi và khó khăn trong phát triển cà phê thông minh tại Đăk Lăk. Theo các chuyên gia, Đăk Lăk có đầy đủ có yếu tố thuận lợi để thực hiện mô hình nông lâm kết hợp, trong đó có mô hình cà phê thông minh kết hợp phục hồi rừng lưu vực sông Srepok. Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng: Sản xuất cà phê thông minh, kết hợp phục hồi rừng ở vùng lưu vực sông Srepok, tỉnh Đăk Lăk sẽ là một trong những giải pháp góp phần khắc phục tình trạng suy thoái tài nguyên rừng hiện nay, tạo cảnh quan bền vững trong phát triển nông nghiệp. Đăk Lăk hiện có khoảng 203.000 hec ta trồng cà , trong đó diện tích trồng xen hơn 39.000 hec ta ( chiến hơn 19%). Trong đề án phát triển cà phê bền vững, Đăk Lăk đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 90.000 hec ta cảnh quan bền vững để xác nhận thương mại hoá diện rộng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn