Hội Liên hiệp pân đil tỉnh Đắk Lắk t’mêê bhrợ têng Hội nghị déh  hơnh k’bhuh, cha nắc ma nuyh pân đil acoon coh- tôn giáo tr’haanh bhlầng coh bh’rợ đương zêl cha groong apêê lết mốp coh bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê.

Đhị hội nghị, apêê cha nắc ma nuyh, k’bhuh ma nuyh ơy pác xay kinh nghiệm, c’lâng bh’rợ đăh đương zêl apêê lết mốp, chroi k’rong bhrợ têng vel bhươl t’mêê. Bêl đâu, 15 k’bhuh ma nuyh, 20 cha nắc pân đil acoon coh, tôn giáo tr’haanh bhlầng tỉnh Đắk Lắk bơơn ta deh hơnh, cher đoọng pr’hêl đươi vêy bấc bh’nơơn chroi k’rong ooy bh’rợ đương zêl cha groong apêê lết mốp, chroi k’rong bhrợ têng vel bhươl t’mêê./.

Đắk Lắk phát huy vai trò của phụ nữ DTTS phòng, chống tội phạm 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân phụ nữ dân tộc thiểu số - tôn giáo tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể điển hình đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Dịp này, 15 tập thể, 20 cá nhân phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn