Tỉnh Đắk Lắk t’mêê đoọng bhrợ têng bh’rợ zup zooi pa dưr cr’nọo bh’rợ tr’nợơp đăh du lịch vel bhươl đhị vel Tuôr, chr’val Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột cr’chăl 2021-2025. Ting đếêc, UBND tỉnh Đắk Lắk vêy chính sách zup zooi đăh cơ sở hạ tầng, zư lêy lâng pa dưr chr’năp văn hoá âng đhanuôr Ê Đê đhị đâu. Nâu đoo nắc cr’noọ bh’rợ tợơp bhrợ đoọng tợơ đếêc nắc bhrợ ta bhưah âh, pa dưr apêê du lịch vel bhươl, đhị 8 vel bhươl lơơng coh tỉnh ơy bơơn ta lêy cha mệêt.

Cr'noon Tuôr ch’ngai tợơ Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột mơ 10km. Nâu đoo nắc vel dzợ zư bấc chr’năp ty đanh đăh văn hoá âng ma nuyh Ê đê. Xọoc đâu coh vel dzợ 29 đhr’nong đong dal ty đanh; apêê k’bhuh nghệ nhân diễn tấu chiing goong lâng bấc rau tr’cọo x’nưl acoon coh./.

Đắk Lắk: Phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có chính sách hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát huy giá trị  văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Êđê tại chỗ. Đây là mô hình mẫu để từ đó nhân rộng, phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại 8 buôn làng khác trong tỉnh đã được khảo sát.

Buôn Tuôr cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 10km. Đây là buôn còn giữ lại được nhiều nét nguyên bản và hoang sơ về văn hóa của người Êđê. Hiện trong buôn còn 29 ngôi nhà dài truyền thống; các đội nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng và nhiều loại nhạc cụ dân tộc./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn