Công ty Điện lực Đắk Lắk t’mêê đoọng trạm biến áp 110 kV Buôn Ma Thuột đoọng bhrợ têng doó đươi ma nuyh đương goon têng dzợ. Nâu đoo nắc trạm x’rịa âng lưới điện tỉnh Đắk Lắk bơơn xăl tợơ bêl ơy bhrợ têng xang bhrợ pa liêm pa mâng coh c’moo 2019. 

Nâu đoo nắc muy c’nặt bh’rợ pa ghit lêy bhrợ coh đhr’năng hiện đại hoá, tự động hoá hệ thống điện Đăk Lăk. Ting cơnh c’lâng bh’rợ, c’moo 2020 điện lực Đăk Lăk nắc pa mâng trung tâm điều khiển lâng bhrợ têng lưới điện t’bech, chroi k’rong bhiệc pa dưr dal bh’nơơn pa  bhrợ, pa dưr dal c’rơ tin đươi, pa ang điện cung cơnh bh’nơơn đi năng đoọng ha pêê bh’rợ phụ tải./.

Đắk Lắk: Toàn bộ các trạm biến áp 110 kV chuyển sang chế độ không người trực

Công ty Điện lực Đắk Lắk vừa đưa trạm biến áp 110 kV Buôn Ma Thuột vào vận hành không người trực. Đây là trạm cuối cùng thuộc lưới điện tỉnh Đắk Lắk được chuyển đổi sau khi hoàn thành các hạng mục cải tạo, nâng cấp trong năm 2019. 

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hoá, tự động hoá hệ thống điện Đăk Lăk. Theo lộ trình, năm 2020 điện lực Đăk Lăk sẽ nâng cấp trung tâm điều khiển và xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cũng như chất lượng điện năng cho các thành phần phụ tải./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn