Bêl hơnh déh 89 c’moo t’ngay ta bhrợ t’vaih Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), đhị chr’val Ea Ktul, chr’hoong Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bhrợ têng t’ngay bhiệc bhan Đại đoàn kết acoon coh. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh Quốc hội pâh t’ngay bhiệc bhan đh’rưah lâng đhanuôr vel đong.

Chr’val Ea Ktul vêy lâh 4000 pr’loọng lâng 7 k’bhuh acoon coh đh’rưah ặt ma mông. Bhrợ têng bh’rợ “Pazêng đhanuôr đoàn kết bhrợ têng vel bhươl t’mêê”, tợơ c’moo 2011 tước nâu kêi đhanuôr coh chr’val ơy chroi k’rong mơ 83 tỷ đồng, coh c’moo 2019 ơy bhrợ lâh 15km c’lâng p’rang, k’nặ 2km a ngoọn điện bắt ang; pr’ặt tr’mông âng đhanuôr acoon coh đhị chr’val bơơn ha dưr dal, đợ pr’loọng đong đha rựt lâh 3%.

Tước pâh t’ngay bhiệc bhan đại đoàn kết đh’rưah lâng đhanuôr chr’val Ea Ktul, chr’hoong Cư Kuin, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh Quốc hội pa căh rau bhui har lâng pazêng rau tr’xăl liêm choom đhị chr’val Ea Ktul bêl pr’ặt tr’mông âng đhanuôr bơơn ha dưr dal, cơ sở hạ tầng ting t’ngay liêm mâng lâh mơ. Thượng tướng Võ Trọng Việt rơơm kiêng cấp uỷ Đảng, chính quyền lâng đhanuôr vel đong nắc đoàn kết zup zooi pa xiêr đha rựt đanh mâng, pa dưr dal pr’ặt tr’mông đoọng ha đhanuôr vel bhươl./.

Đắk Lắk tổ chức ngày hội  đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), tại xã Ea Ktul, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh Quốc hộị dự ngày hội cùng bà con địa phương.

Xã Ea Ktul có hơn 4000 hộ với 7 dân tộc cùng sinh sống. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2011 đến nay người dân trong xã đã đóng góp khoảng 83 tỷ đồng, trong năm 2019 đã làm được hơn 15km đường giao thông, gần 2km đường điện thắp sáng; đời sống bà con các dân tộc trong xã được nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,48%.

Dự ngày hội đại đoàn kết cùng bà con xã Ea Ktul, huyện Cư Kuin, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng an ninh Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những đổi thay ở xã Ea Ktul khi đời sống của người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang. Thượng tướng Võ Trọng Việt mong muốn cấp uỷ Đảng, chính quyền và người dân địa phương tiếp tục đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân ở nông thôn./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn