Ra diu 8/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng ( BĐBP) tỉnh Quảng Nam bhrợ Đại hội đại  biểu g’luh XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam âu xay bhrợ, k’đhơợng xay zâp Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch âng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lâng Tỉnh ủy n’đăh bh’rợ k’đhơợng, zư lêy c’noong k’tiêc. Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP tỉnh công xay moon chủ trương, quyết sách crêê coh k’đhơợng xay, xay moon apêê xa nay crêê tươc c’noong k’tiêc k’tiêc k’ruung, bhrợ pa dưr vel đong c’noong k’tiêc nhâm mâng, pa dưr  c’rơ za zum âng đha nuor lâng pa zêng hệ thống chính trị coh bh’rợ zư lêy quyền bhrợ c’la yêm têêm c’noong k’tiêc, biển đảo.

  Xơợng bhrợ bh’rợ zư lêy quyền bhrợ c’la, yêm têêm c’noong k’tiêc, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Nam bhrợ liêm apêê bh’rợ ch’mêêt lêy, zư lêy yêm têêm c’lâng c’noong k’tiêc, c’bhuh cr’lă c’noong lâng quyền bhrợ c’la biển đảo; ta luôn pa dưr z’hai bh’rợ, gung dưr vêy bh’nơơn cơnh lâng apêê ngai bhrợ lêt môp. Đh’rưah lâng bhrợ pa dưr bh’rợ đoàn kết, bhrợ têng dh’rưah chr’năp lâng k’tiêc k’ruung pr’zơc Lào; xay moon đoọng ha Tỉnh ủy, UBND tỉnh xơợng bhrợ liêm choom bh’rợ đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhà nước./.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV

    Sáng 8.7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã triển khai, quán triệt thực hiện đầy đủ Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP tỉnh cũng đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về biên giới lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.

 Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, bảo vệ toàn vẹn đường biên, hệ thống mốc quốc giới và chủ quyền biển đảo; không ngừng nâng cao nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác đặc biệt với nước bạn Lào; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhà nước./.

 

                                                         (Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn