Đhí a muôt số 9 ơy bhrợ ha a ngoon điện coh prang apêê tỉnh miền Trung hư bâc pa bhlâng. Coh đêêc, hư bâc bhlâng năc đhị 2 tỉnh Quảng Ngãi lâng Quảng Nam. Bh’rợ bhr’lậ hư a ngoon điện xoọc vêy ta bhrợ ta luôn.

Tước ha bu nua (29/10), pazêng đơn vị âng Tổng công ty Điện lực miền Trung ơy bhr’lậ 36 c’lâng a ngoon 110kV (dzợ mơ 07 a ngoon xoọc căh ma điện), 25 trạm biến áp 110kV. Đhí a muôt số 9 bêl đêêc ahay ơy bhrợ lâh 2,8 ưc manuyh đươi điện coh pazêng 3,8 ưc manuyh đươi điện căh ma điện. 73% coh pazêng n’nâu ơy vêy điện. Xoọc đâu dzợ mơ 576 chr’val, phường xoọc căh ma điện.

Ting n’năc lực lượng đhị đêêc, t’cooh xa nay Tổng công ty Điện lực miền Trung ơy đoọng p’xoọng 1.400 kỹ sư, công nhân lâng k’nặ 100 pr’đươi, máy móc, t’bhlâng bhr’lậ râu đơ hư, đơơh pa ang điện cớ công cơnh bhr’lậ râu bil hư xang đhí a muôt số 9./.

Điều động thêm hơn 1.400 kỹ sư, công nhân tham gia khắc phục lưới điện bị ảnh hưởng bão số 9

Bão số 9 đã làm cho hệ thống lưới điện trên địa bàn các tỉnh miền Trung bị hỏng nặng.Trong đó, thiệt hại nặng nhất là 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Công tác khắc phục sự cố mất điện đang được tăng cường liên tục.

Đến chiều qua (29/10), các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục được 36 đường dây 110kV (còn 07 đường dây đang mất điện), 25 trạm biến áp 110KV. Bão số 9 vừa qua đã làm hơn 2,8 triệu khách hàng trong tổng số 3,8 triệu khách hàng bị mất điện. 73% trong số này đã có điện trở lại.Hiện vẫn còn 576 xã/phường đang mất điện.

Bên cạnh lực lượng tại chỗ, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung đã điều động thêm hơn 1.400 kỹ sư, công nhân và gần 100 phương tiện, máy móc, thiết bị tập trung khắc phục sự cố, sớm cung cấp điện trở lại cũng như khắc phục hậu quả sau bão số 9./.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn