Xră: An Thuyên; Hat: NSƯT Pơloong Thiết

NSƯT Ploong Thiết. Cha nụp: FB Ploong Thiết

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn