* Cô giáo trẻ A Rất Xấu, Trường PTTH Nam Trà My
 muốn gửi tặng bài hát này cho người cha thân yêu của mình. Lời bài hát cũng là tình cảm mà cô muốn nói với người cha kính yêu của mình./.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn