Lâh bh’rợ pa dưr pr’ăt tr’mông đh’rưah lâng an ninh quốc phòng, pazêng Công ty âng Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng ăt pa bhrợ đhị zr’lụ c’noong k’tiêc ơy xay bhrợ liêm choom bh’rợ zup zooi k’ha riêng pr’loọng đong đhanuôr acoon coh pa dưr pr’ăt tr’mông, t’bil ha ul pa xiêr đharựt. Coh đêêc liêm choom bhlâng năc bh’rợ pa têệt pr’loọng đong.

Công ty 74 âng Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng ăt pa bhrợ đhị 2 chr’hoong c’noong k’tiêc Đức Cơ lâng Ia Grai, tỉnh Gia Lai năc đơn vị ta béch bhrợ t’vaih bh’rợ pa têệt pr’loọng đong coh c’moo 2016. Bh’rợ n’nâu pa têệt bhlưa pazêng pr’loọng đong công nhân cao su manuyh kinh lâng pr’loọng đong đhanuôr acoon coh. Tước nâu cơy, Công ty 74 ơy bhrợ têng 9 chu lâng k’nặ 750 apêê pr’loọng đong pa têệt đh’rưa, 17 c’bhuh pa bhrợ bhlưa 21 bhươl cr’noon… Lâh n’năc, Công ty 74 ơy xay bhrợ liêm choom bh’rợ cơnh: Binh đoàn đh’rưah lâng tỉnh, chr’hoong, công ty pa têệt lâng chr’hoong, chr’val, C’bhuh pa bhrợ pa têệt lâng bhươl cr’noon… Thượng tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng uỷ Công ty 74, Bình đoàn 15 xay moon: Bh’rợ: Pa têệt pr’loọng đong năc vêy đơn vị xay bhrợ coh bâc c’moo ahay. Nâu đoo năc bh’rợ chr’năp, zup zooi đhanuôr, chr’năp bhlâng năc đhanuôr acoon coh pa dưr pr’ăt tr’mông, bhrợ t’vaih râu t’mêê đoọng ha bhươl cr’noon coh zr’lụ c’noong k’tiêc, ting bhrợ pa dưr nhâm mâng an ninh coh xa nay bh’rợ âng đhanuôr. Bh’rợ: Pa têệt pr’loọng đong năc dưr vaih bh’rợ liêm choom vêy ta bhrợ t’bhưah coh prang quân âng Binh đoàn./.

(Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên ở Gia Lai ổn định cuộc sống nhờ mô hình “Gắn kết hộ”

Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng, các Công ty trực thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn biên giới đã thực hiện hiệu quả nhiều mô hình giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó nổi bật là mô hình “Gắn kết hộ”.

Công ty 74 trực thuộc Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng đứng chân tại 2 huyện biên giới Đức Cơ và Grai, tỉnh Gia Lai là đơn vị sáng tạo ra mô hình “Gắn kết hộ” vào năm 2016. Mô hình này gắn kết giữa hộ công nhân cao su người kinh và hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, Công ty 74 đã tổ chức 9 đợt với gần 750 cặp hộ được gắn kết, 17 đội sản xuất kết giữa ở 21 thôn, làng... Ngoài ra, Công ty 74 đã thực hiện rất hiệu quả các mô hình như “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện”, “Công ty gắn với huyện, xã”, “Đội sản xuất gắn với thôn, làng”... Thượng tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy Công ty 74, Binh đoàn 15 cho biết: Mô hình "Gắn kết hộ" được đơn vị triển khai nhiều năm qua. Đây là mô hình rất thiết thực, giúp người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo diện mạo mới cho thôn, làng vùng biên, góp phần xây dựng vững chắc an ninh thế trận lòng dân. Mô hình “Gắn kết hộ” đã trở thành điển hình tiêu biểu được nhân rộng trong toàn quân của Binh đoàn./.

                                                        (Báo ảnh Dân tộc và miền núi)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn