Pazêng vel đong, đơn vị bhrợ têng bh’rợ du lịch ơy xay bhrợ bâc xa nay bh’rợ đoọng pa dưr cr’noọ bh’rợ lướt cha ơh lâng đợ zên doọ lâh bâc, n’đhơ cơnh đêêc đợ ta mooi lướt la lêy năc dzợ m’bứi. Coh đhr’năng cơnh đêêc, bâc đhị đong đhêy ăt, zr’lụ tươc la lêy lâng doanh nghiệp đơơng âng ta mooi năc đươi lâng đhr’năng bơơn đhiệp mơ zên ng’đay bhrợ, vêy cơnh cậ pay pa chô ooy râu ta bhúch đợ t’ngay đoọng băn ta mooi lâng pa dưr pazêng xa nay bh’rợ.

 

Hân đhơ lum zr’năh k’đhap tu pr’luh cr’ăy Covid-19 năc Tập đoàn Sun Group ơy k’rong bhrợ 100 tỷ đồng đoọng bhr’lậ pa liêm, bhrợ t’mêê Công viên Châu Á đhị Đà Nẵng. Nâu đoo năc đhị zr’lụ lướt la lêy,  cha ơh coh ha dum pr’hay pa bhlâng coh miền Trung, xay moon đơc năc loọng p’loọng đong ta mooi mọt la lêy cớ tơợ c’xêê 7. P’căn Phùng Thị Thanh Thuý, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần SunWord Tập đoàn SunGroup xay moon, lướt đh’rưah lâng bh’rợ pa dưr du lịch Đà Nẵng, Sun World Bà Nà Hills đoọng 1.200 vé lướt cáp ta dzông ha 1.200 ta mooi nhăn câl pazêng tour âng xa nay bh’rợ tr’nơơp. Râu liêm choom tơợ pazêng bh’rợ pa dưr năc đợ ta mooi lướt du lịch dưr vaih cớ năc cr’noọ đươi dua âng ta mooi đhiệp năc mơ a tôh a năm: “Ting cơnh xa nay âng Chính phủ, doanh nghiệp pa bhrợ coh bh’rợ du lịch công kiêng pa dưr du lịch Việt Nam a năm lâng rơơm kiêng pa liêm pa crêê lâng zập ngai lướt du lịch cớ. Ha dzợ kiêng đoọng pa dưr cơnh l’lăm ahay năc dzợ đanh đươnh, bơr pêê c’moo dzợ. Tước cr’chăl n’nâu, bhrợ têng cớ zr’lụ tước la lêy đoọng ha manuyh lướt pa bhrợ, ha dợ đợ zên bơơn pay pa chô đoọng mơ zập zên ng’bhrợ năc căh vêy, k’đhap bhlâng.”

Ting cơnh xay moon âng ngành du lịch, xang lâh 1 c’xêê xay bhrợ bh’rợ pa dưr du lịch, pa xiêr zên, ta mooi tước ooy miền Trung năc ting t’ngay vaih k’rơ lâh mơ. N’đhơ cơnh đêêc, đhị thành phố Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cố đô Huế… đợ ta mooi du lịch năc công đhiệp mơ 20% t’piing lâng c’moo ahay. Amoó Nguyễn Thị Thuý, manuyh pa bhrợ đhị đong đhêy ăt Minh Toàn coh Đà Nẵng bhui har bêl văl pa bhrợ cớ xang đợ t’ngay đhêy ăt tu pr’luh cr’ăt. Ta luôn coh bơr pêê c’xêê ahay, ta mooi căh lâh bâc, thu nhập âng manuyh pa bhrợ năc xiêr năc công ty công dzợ chroót zên lương zập liêm, căh đớc ngai đhêy pa bhrợ: “Azi năc đhiệp đhêy coh cr’chăl pa tuông xã hội năc zập ngai công dzợ tr’pác lướt pa bhrợ, tơợ c’xêê 5 lướt pa bhrợ cơnh c’xu. Bâc zr’lụ pa xiêr manuyh pa bhrợ, đoọng manuyh đhêy pa bhrợ căh vêy lương. N’đăh đâu vêy bhr’lậ đợ t’ngay pa bhrợ đoọng crêê cơnh. T’piing lâng apêê đoo năc ađay công buôn lâh mơ, zên lương dzợ cơnh ahay, pa bhrợ mơ ooy năc chroót zên mơ đêêc.”

Ting cơnh dap lêy âng apêê doanh nghiệp vêy đong đhêy ăt, lâng doanh nghiệp vêy zên, k’tiêc bhưah liêm năc đợ phòng đoọng ng’ăt đhêy m’bứi bhlâng mơ 40% nắc vêy zập zên đoọng pa bhrợ. Ha dợ doanh nghiệp đươi zên ng’vặ, vặ đhăm k’tiêc năc đợ phòng tơợ 60% năc vêy pân pa bhrợ cớ. Râu la lua, pazêng doanh nghiệp k’tứi lâng z’zăng, zên căh lâh bâc lâng pr’đươi năc lứch ng’vặ bâc lâh mơ năc k’đhap pa bhlâng đoọng pa bhrợ cớ. T’cooh Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Khách sạn Furama xay moon, đợ khách sạn 5 sao âng Furama zập c’xêê pay đươi tơợ 3 tước 4 tỷ đồng chroót zên lương manuyh pa bhrợ, pa liêm pa crêê pr’đươi lâng pazêng zên đươi ooy bh’rợ tr’nêng cơnh lơơng. Đợ zên ng’bơơn năc căh zập đoọng ng’pa bhrợ cớ: “Zập t’ngay azi đhiệp vêy tơợ 5% tước 10% ta mooi. Coh cr’chăl n’nâu năc ng’pa bhrợ, đoọng bh’rợ tr’nêng doọ u choom đhêy, manuyh pa bhrợ công doọ ha vil bh’rợ tr’nêng. Acu k’noọ ngành du lịch năc bhrợ cơnh ooy đoọng zup zooi pazêng khách sạn, chr’năp bhlâng năc đoọng khách sạn vêy zr’lụ cha ơh pa bhrợ năc zup zooi ooy zên điện, zên đác, k’rong n’đoh n’noh. Vêy cơnh đêêc năc azi choom lướt đh’rưah lâng ngành du lịch đoọng choom bhrợ t’vaih bh’rợ pa dưr k’rơ lâh mơ dzợ.”

Du lịch đươi bâc ooy đợ ta mooi tước, coh đhr’năng pr’luh cr’ăy căh ơy bil lâng dưr vaih bâc cơnh đhr’năng dưr vaih lâng crêê tươc ooy ngành du lịch công dzợ đanh đươnh. Pazêng đơn vị bhrợ têng bh’rợ du lịch năc ăt lâng đhr’năng đhêy pa bhrợ căh choom pa bhrợ năc công zr’năh k’đhap, k’đọp p’loọng đanh đươnh công căh choom loọng p’loọng đương hơnh deh ta mooi công căh râu. Năc ơy bâc đhị đong đhêy ăt, zr’lụ tước la lêy năc đươi lâng đhr’năng bơơn pay pa chô mơ zên đươi ooy bh’rợ, vêy cơnh cậ pa chô ooy râu ta bhúhc p’xoọng t’ngay đoọng ta mooi ăt lâng xay bhrợ pazêng râu xa nay bh’rợ. T’cooh Đoàn Hải Đăng, Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel đhị Đà Nẵng xay moon, pazêng doanh nghiệp năc k’rong bhrợ đh’rưah đoọng z’lâh zr’năh k’đhap, ha dang đhiệp muy k’noọ ooy râu bơơn pay pa chô a năm năc đhr’năng trơ lơi căh dzợ pa bhrợ năc k’rơ pa bhlâng: “Ba bi cơnh, coh l’lăm ahay bh’nơơn bh’rợ âng hêê pazêng vêy 5 đơn vị k’rong pazum lâng pazum zên lãi đươi tợơ zên n’năc năc ng’pay đươi cớ ooy bh’rợ. Nâu cơy, azi căh xay lãi n’năc dzợ, lêy cơnh căh râu rị vêy. Nâu cơy năc ng’bhrợ đoọng bh’rợ tr’nêng vêy cơnh ahay, manuyh pa bhrợ doọ ha vil bh’rợ tr’nêng, đơc đoọng prang muy bộ máy, muy hệ thống xay bhrợ pazêng bh’rợ n’đăh hoọng âng bh’rợ đơơng âng ta mooi. Ha dang nâu cơy ng’bhrợ năc đhiệp k’noọ đoọng doanh nghiệp đay vêy lãi đoọng pa chô ooy râu ta bhúch coh cr’chăl ahay năc căh râu ng’choom bhrợ. Đhơ đhơ cơnh công căh choom!”

Bh’rợ đh’rưah pa xiêr chr’năp, căh k’noọ ta bơơn vêy lãi, vêy cơnh cậ ta bơơn pa chô ooy râu ta bhúch đoọng pa dưr ta mooi năc dưr vaih 2 cơnh, vêy cơnh bhrợ t’vaih râu tr’zeng k’rơ pa bhlâng bhlưa pazêng doanh nghiệp, bhlưa pazêng vel đong coh prang k’tiêc k’ruung. Coh muy bh’rợ prá xay ooy du lịch vêy ta bhrợ têng t’mêê đâu đhị thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, pazêng apêê chuyên gia ooy du lịch xay moon, bh’rợ pa xiêr pa bhlâng u đhậu đoọng k’đơơng t’pâh ta mooi văl cớ cơnh bh’rợ tr’nêng âng muy bơr vel đong, doanh nghiệp coh cr’chăl ahay năc căh lâh chr’năp. T’cooh Trần Trọng Kim, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch xay moon, ta mooi du lịch coh k’tiêc k’ruung xoọc vêy ta moon năc thị trường bha lâng âng Việt Nam, xoọc vêy k’dâng 20 ức cha năc manuyh. Ha dợ ting n’năc, vel đong hân đoo công pr’zươi pa xiêr năc bh’rợ k’rong bhrợ đh’rưah, pa dưr vêy cơnh dưr vaih đhr’năng tr’zeng k’rơ pa bhlâng. Ha dang xay bhrợ căh liêm choom, năc tước ta mooi coh k’tiêc k’ruung ơy u vốch lêy năc căh dzợ u văl, bhrợ ha zr’lụ tước la lêy lâng mị doanh nghiệp công căh bơơn pa bhrợ: “Bêl pazêng apêê doanh nghiệp xoọc lum bâc râu zr’năh k’đhap t’bhlâng pa bhrợ năc bh’rợ pa xiêr chr’năp đoọng t’pâh ta mooi la lua năc đoo đơ zr’năh k’đhap pa bhlâng, bhrợ xiêr đợ râu liêm choom, bhrợ t’vaih đhr’năng lướt la lêy căh lâh pr’hay liêm. Đoọng bh’rợ tr’nêng choom dưr vaih nhâm mâng, g’đech đhr’năng bil hư ha doanh nghiệp du lịch năc ahêê choom zư đơc muy a năm giá, pa xiêr năc mơ a tôh, bâc bhlâng mơ 25%, k’rong k’rơ pa dưr râu liêm choom âng bh’rợ, pa dưr râu chr’năp ha bh’nơơn bh’rợ./.”

 

LOẠT PHÓNG SỰ: DU LỊCH MIỀN TRUNG TÌM LỐI VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19

 Bài 2: Chấp nhận hoà vốn, bù lỗ để giữ nguồn khách

Nhóm PV VOV miền Trung

Trong chương trình thời sự trước, Đài TNVN phát Bài 1 của Loạt phóng sự “DU LỊCH MIỀN TRUNG TÌM LỐI VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19” nêu những nỗ lực của các địa phương để hút khách nội địa. Các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch tung ra nhiều gói kích cầu giá rẻ, giảm giá sâu, tuy nhiên lượng khách trở lại vẫn còn dè dặt. Trong tình thế này, nhiều cơ sở lưu trú, khu điểm đến và doanh nghiệp lữ hành đành chấp nhận hoà vốn, thậm chí bù lỗ thêm thời gian để nuôi dưỡng khách và nuôi dưỡng dịch vụ. Tiếp tục loạt phóng sự này, hôm nay, chúng tôi phát Bài 2 với nhan đề “Chấp nhận hoà vốn, bù lỗ để giữ nguồn khách”. 

  Mặc dù lao đao vì đại dịch Covid-19 nhưng Tập đoàn Sun Group đã đầu tư 100 tỷ đồng để cải tạo, làm mới Công viên Châu Á tại Đà Nẵng. Đây là trung tâm vui chơi giải trí về đêm bậc nhất miền Trung, mở cửa tự do đón khách trở lại từ tháng 7. Bà Phùng Thị Thanh Thúy, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần SunWorld Tập đoàn SunGroup cho biết, đồng hành cùng với chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng, Sun World Bà Nà Hills tài trợ 1.200 vé cáp treo cho 1.200 khách đặt mua các gói tour của chương trình đầu tiên. Hiệu ứng từ những gói kích cầu là lượng khách du lịch đã trở lại nhưng tâm lý du khách vẫn còn dè dặt:“Theo chủ trương của Chính phủ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng mong muốn kích cầu du lịch Việt Nam thôi và mong muốn khơi thông và mọi người đi du lịch trở lại. Còn để khôi phục như trước đây cần thời gian vài năm nữa. Đến thời điểm bây giờ, khởi động lại điểm đến để cho nhân viên đi làm, chứ còn về doanh thu để bù đủ chi phí thì rất khó.”

Theo đánh giá của ngành du lịch, sau hơn 1 tháng triển khai gói kích cầu siêu giảm giá, du khách đến miền Trung tăng dần trở lại. Tuy nhiên, ngay tại thành phố Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cố đô Huế… lượng khách du lịch cũng chỉ đạt 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Nguyễn Thị Thúy, nhân viên quản lý lưu trú khách sạn Minh Toàn ở Đà Nẵng rất vui khi được trở lại làm việc sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh. Suốt mấy tháng qua, dù khách sạn vắng khách, thu nhập người lao động sụt giảm nhưng công ty vẫn trả lương đầy đủ, không để ai nghỉ việc:  “Tụi em chỉ nghỉ giai đoạn cách ly xã hội nhưng mọi người vẫn chia ca đi làm, từ tháng 5 đi bình thường. Nhiều nơi giảm công suất cho nhân viên nghỉ không lương. Bên em có điều chỉnh số ngày công cho phù hợp. So với họ thì mình cũng đỡ hơn, lương vẫn giữ nguyên làm bao nhiêu công thì tính bấy nhiêu công.”

Theo tính toán của các doanh nghiệp lưu trú, đối với doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, mặt bằng thì công suất phòng phải đảm bảo ít nhất 40% mới đủ chi phí vận hành. Còn doanh nghiệp sử dụng vốn vay, thuê mặt thì công suất phòng phải từ 60% mới dám mở cửa trở lại. Thực tế, hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực tài chính eo hẹp và cơ sở vật chất thuê mướn nhiều hơn là sở hữu đang rất khó khăn để mở cửa hoạt động. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Khách sạn Furama cho biết, hệ thống khách sạn 5 sao của Furama mỗi tháng phải bỏ ra từ 3 đến 4 tỷ đồng trả lương nhân viên, bảo dưỡng, bảo trì và các chi phí vận hành. Nguồn thu không đủ chi phí vận hành:“Mỗi ngày chúng tôi chỉ có 5% đến 10% khách. Thời điểm này bắt buộc phải mở cửa để cho các hoạt động không bị ngắt quãng, nhân viên cũng không quên tác phong nhiệm vụ. Tôinghĩ ngành du lịch phảilàm thế nào để trợ giúp các khách sạn, đặc biệt cho các khách sạn có khu vui chơi đang mở cửa trợ giá về điện, nước, thu gom rác thải. Như thế thì chúng tôi mới có thể tiếp tục đồng hành cùng với ngành du lịch để có thể tạo ra những gói kích cầu phát triển mạnh mẽ hơn.”

Du lịch phụ thuộc vào lượng khách đến, trong tình hình dịch bệnh chưa dứt và diễn biến phức tạp khả năng phục hồi và ảnh hưởng của ngành du lịch sẽ còn kéo dài. Các đơn vị kinh doanh du lịch bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, “đóng cửa mãi cũng không được mà mở cửa đón khách cũng không xong”. Đã có nhiều cơ sở lưu trú, khu điểm đến và lữ hành đành chấp nhận hoà vốn, thậm chí bù lỗ thêm thời gian để nuôi dưỡng khách và nuôi dưỡng dịch vụ. Ông Đoàn Hải Đăng, Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel tại Đà Nẵng cho rằng, các doanh nghiệp phải liên kết để phá băng, nếu chỉ vì doanh thu mà co cụm lại thì nguy cơ sẽ phải giải thể: “Ví dụ, ngày trước sản phẩm của chúng tôi bao gồm 5 đơn vị góp lại và cộng lãi trên cái phần đó làm chi phí. Bây giờ, chúng tôi bỏ lãi đó đi, coi như bằng 0. Bây giờ phải làm để có công việc chạy, nhân viên không quên nghề đi, để cả một bộ máy, cả một hệ thống cung ứng dịch vụ phía sau lữ hành hoạt động. Còn nếu bây giờ làm mà cứ nghĩ để cho doanh nghiệp mình có lãi để bù lại phần lỗ vừa rồi thì không làm được đâu. Chắc chắn!”

Việc đồng loạt đại hạ giá, chấp nhận không lãi, thậm chí bù lỗ để nuôi dưỡng nguồn khách sẽ là con dao 2 lưỡi, vô tình tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, giữa các địa phương trên cả nước. Tại một hội thảo du lịch tổ chức mới đây tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, các chuyên gia về du lịch cho rằng, việc giảm giá quá sâu để “kéo” khách quay trở lại như cách làm của một số địa phương, doanh nghiệp thời gian qua là không cần thiết. Ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch cho rằng, Khách du lịch nội địa đang được xác định là thị trường chính của Việt Nam, hiện có khoảng 20 triệu người. Trong khi đó, địa phương nào cũng đua nhau giảm giá thì việc bắt tay nhau, kích cầu vô tình trở thành cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nếu làm không tốt, đến khách nội địa cũng sẽ một đi không trở lại, khiến điểm đến và cả doanh nghiệp “chết lâm sàng”:“Trong khi tất cả các doanh nghiệp đang rất khó khăn cố gắng để tồn tại thì việc giảm giá để kéo khách về thực sự là áp lực lớn làm giảm chất lượng thì tạo ra một sự trải nghiệm không hoàn hảo. Để mô hình kinh doanh tồn tại bền vững, tránh những thiệt hại không cần thiết cho ngành du lịch thì chúng ta nên giữ một giá, giảm mức chấp nhận được, tối đa là 25%, tập trung vào tăng chất lượng dịch vụ, tăng giá trị cho sản phẩm.”./.

 

 

 

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn