Sáng tác: Trần Ái Nghĩa; Trình bày: Quang Hào

Ảnh: Lê Hải Sơn ( VOV)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn